lördag 17 december 2016

Vem ansvarar för vad

Tydligt ansvarsutkrävande
Kommunen, staten, EU och ett försök till altruism i FN. Så ser ordningen i samhällsstyret ut i olika former runt om i världen. FN bestämmer ingenting och blockeras genom vissa "supermakters" vetorätt. EU har en övre makt som är en indirekt makt genom medlemsländernas regeringar och ett svagt parlament. Ett EU som gungar ordentligt i sina grundvalar efter BREXIT, Greklands haveri, Italien och Spanien som rör sig mot haveri, destruktiva protektionistiska krafter som kliver fram allt mer och ett Turkiet som ständigt hotar att uppmuntra flyktingar att lämna dem och ta sig till ett EU land. Många av EUs stater som idag saknar egen potens i den globala konkurrensen och som famlar efter sina nya roller i en ny tid. Stater som i demografins utvecklingsljus behöver genomföra stora reformer, som de inte har politisk kraft att genomföra. Och de verkligt viktiga delarna av demokratin är kommunerna. Det är kommunerna som är närmast invånarna och väljarna. Med representanter som förhoppningsvis invånarna känner och kan nå. I det demokratiska sammanhanget gillar jag att verka. Där försöker jag, Stefan Hanna, vara tillgänglig för invånarna och att lyssna ordentligt. Det är min förhoppning att många också vittnar om att "Honom kan man minsann tala sanning med, och han lyssnar på riktigt," Självklart hoppas jag på många Uppsalabors förtroende att hjälpa Uppsala att navigera väl i en orolig värld.

Efter gårdagens sista möte med Regionförbundet, som vid årsskiftet övergår i Region Uppsala, blev jag mer övertygad om hur viktigt det kommunala politiska arbetet är! Och att det kommunala självstyret behöver stärkas samtidigt som det regionala samarbetet måste förbättras. Civilminister Ardalan Shakarabi tycker jag stod upp för värdet av det kommunala självstyret. Folkets företrädare ska vara tillgängliga för sina invånare och ska tydligt kunna ställas till svars för dålig hushållning av gemensamma resurser.
http://www.hso.se/Global/Arbete%20och%20försörjning/Nationella%20handlingplanen/FNs%20standardregler.pdf
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-foljer-EUs-regler/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget.380.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget.380.html

Sanningstolkare
Alice Teodorescu skriver ofta värdefulla ledarartiklar. Tydliga budskap som formuleras vackert med hjälp av det svenska språket. Verklighetsbeskrivningar, korrekt beskrivna eller ej, styrs inte längre av en mindre elit. Det är dags att vi lär oss att leva med det och att träna våra barn ännu mer i konsten att vara mycket källkritisk. Bifogad artikel är sannolikt en av de bästa och viktigaste hon skrivit. Några citat nedan:

"Det pågår ett slag om verklighetsbilden och därmed om sanningen. Mycket står på spel, inte minst för de som är vana vid att vara auktoriteter utan bevisbörda."

"En dag kan man själv vara den som hamnar i kylan för att man tycker "fel""

"Det talas mycket om mångfald i svensk offentlighet, men då alltid med utgångspunkt i människor hudfärg. Vore det inte mer relevant att granska bristen på mångfald beträffande åsikter, som ju sannerligen inte har något att göra med melaninhalten i huden? Det är sant att många människor lever i nyhetsbubblor och att närvaron i sociala medier lätt cementerar den egna verklighetsbilden. Men gäller det inte oss alla, också makthavare och journalister, och inte bara lågutbildade, arga män?"

Läs gärna hela hennes artikel. Jag kan garantera att du kommer att göra värdefulla reflektioner. Vilken tur för oss övriga svenskar att hennes föräldrar flydde från ett unket och förtryckande östland till just Sverige.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-en-halv-sanning-är-likväl-en-lögn-1.4051245

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar