måndag 5 december 2016

Vem håller i hammaren

Bygg, bygg och bygg
Vi talar mycket om det stora behovet av nya bostäder. Visst är det viktigt men enligt Stockholm/Uppsala handelskammare motsvarar planerad nyproduktion enbart 1% av bostadsbeståndet. 99% av alla bostäder är mer eller mindre gamla. Det är därför de som tänker till parallelljobbar och försöker se till så att befintligt bostadsbestånd ska nyttjas klokare och nya prisvärda bostäder ska byggas. Särskilt i tider när priset för nyproduktion är för högt i förhållande till betalningsförmågan bland de flesta som önskar bostad måste fokus skifta från nyproduktion till smartare nyttjandegrad av befintligt bestånd och stimulering av miljösmarta flyttkedjor. Håll med om att det är dumt att vi har många flerrumsbostäder där en person bor ensam och flera av rummen är "nedstängda" samtidigt som allt fler lever destruktivt trångt. Framtidskommissionen drog denna slutsats redan under förra regeringen.... Men händer något i positiv riktning? Nej...
http://www.di.se/artiklar/2016/6/22/bostadsbehovet-fortsatt-akut/
http://www.regeringen.se/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar

Skuldberg
Trots att många kloka enskilda personer ropat varg, och både svenska och internationella institutioner tydligt varnat för ohållbar skuldutveckling i Sverige, fortsätter vansinnet. I grunden är det inte ett problem som borde vara föremål för tyckande. Den som följer skuldutvecklingen bland främst storstadsbor kan snabbt se att gapet mellan skuldsättningsgrad och de flesta människors betalningsförmåga kraftigt ökat. Det innebär att räntekänsligheten är mycket stor och vid sjukdom eller separationer är fallhöjden kraftig om man vid kommande prisnedgångar tvingas sälja till stora förluster. En räntekänslighet som fort leder till kraftigt minskande sparande och konsumtion. Så varför gör inte politiker något åt problemen när det ändå blir de stackars skattebetalarna som får vara med och sanera i ekonomin när det "smäller"? Många människor förstår inte ekonomi och är "glada optimister" och ser inte vad som händer. Det som krävs för att ordentligt kyla av marknaden kommer att kännas bland berörda och göra dem sura. Trots att det är bra både för dem själva och många andra om de verkligen får hjälp att inse vad som händer. Så länge som politiken inte har en bred överenskommelse går ingen fram med förslag som kostar kortsiktiga röster. Särskilt i demokratiskt dåliga tider som nu blir motståndet att göra liknande insatser än större.
http://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-skulder/
http://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-skulder/

Ekonomiskt oförsvarligt
När man tittar på ekonomiska fakta och prognoser framåt ser vi sannolikt olika saker. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, har enskilda idag ett bra sparandenetto, staten mår utmärkt ekonomiskt och kommunerna mår uselt. Kommunernas skuldsättning ökar kraftigt och rör sig mot enorma skulder. Och även om nettosparandet per arbetande är relativt högt, hur matchar det allt dyrare bostäder? Ja, ja, det kanske är en liten fråga eftersom alla inte ständigt flyttar och alla köper inte nyproducerade bostäder. De som är på bostadsmarknaden är ju med både på upp och nedgång. Den som går in på topp klarar sig länge om man inte blir arbetslös och om inte räntekostnaderna rusar. Så vi kan hoppas att de flesta även klarar nästa lågkonjunktur. Men är det sunt att staten har en bra ekonomi samtidigt som kommunerna mer och mer går på knäna? Det är ju på många sätt statliga lagar som styr vad kommuner måste tillhandahålla. I bostadsbyggandets kris skulle det vara lämpligt att den rika staten tar ett större ansvar. Redan NU är bristen på byggarbetare och prisbilden på nya bostäder så hög att det inte längre är möjligt att räkna hem många investeringar. Vad tror du händer då, oavsett efterfrågan eller ej? Arbetskraftsbrist är arbetskraftsbrist. Brist på byggverktyg är brist på byggverktyg. Även om staten skulle avlasta kommunerna med bostadsinvesteringar hjälper det inte till att lösa resursbristerna som nu är ett faktum. Vem kommer att bygga i Sverige framöver om den ekonomiska kalkylen inte kan bäras av köpare till bostäderna eller hyresgäster? Kompetensbristen är en verklighet sedan över ett år tillbaka. Även om jag tycker att staten ska finansiera delar av nyproduktion av bostäder löser inte det kompetens och övriga resursutmaningar. Visst lever vi i en spännande tid!
http://www.mynewsdesk.com/se/industrifakta-ab/pressreleases/svaarigheter-med-rekrytering-kan-bromsa-bygginvesteringar-1224105Inga kommentarer:

Skicka en kommentar