fredag 23 december 2016

Mot bättre tider

Samarbeta mera
Nästan alla i Sverige har insett att riksdagens och många kommunala partier måste anpassa sig och bättre ta ett delat ansvar för kommunens och Sveriges positiva framtid. Fler nödvändiga förändringar måste genomföras trots att det parlamentariska läget inte upplevs som tillräckligt bra av särskilt många. "Reka läget" som man fick lära sig som uttryck under militärtjänsten. Om fokus kan läggas mer på de stora huvudutmaningarna, delvis väl beskrivna i Framtidskommissionens rapport, borde Riksdagen klara av mer nödvändig verkstad än nu. Sakfrågorna och de olika ingångarna på bordet därefter förhandlingar, förhandlingar och åter förhandlingar. Till sist kan säkert viktiga breda överenskommelser göras. Sexpartiöverenskommelsen i migrationsfrågan var ett bra exempel. Samtidigt kan vi väl vara överens om att liknande viktiga överenskommelser ska kunna göras utan att det ska vara akut kris, eller? Är rädslan för opinionssvängningar så stor att delansvaret för svenskarnas bästa får stå tillbaka?
http://www.regeringen.se/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6285996
http://www.vk.se/1557538/mats-olofsson-bra-att-de-anda-kom-overens
Reformera och förbättra
Sakpolitik, sakpolitik och sakpolitik. Steg för steg som leder mot den framtid som de flesta partier förhoppningsvis lyckats måla upp som önskvärd. Varje parti har till uppgift att komma så nära den önskade framtiden som möjligt. Varje parti har till uppgift att nå så stort stöd som möjligt för sina idéer. Idéer som enligt mig gärna får "stjälas" och bäras av andra partier än det egna. Då ökar chansen att just de idéerna eller liknande blir verklighet. Även om det är så vågar jag satsa min finaste Siriusmössa på att spekulationerna om vilka som kan, eller vågar, bilda minoritetsregering efter nästa val kommer att plåga den nationella politiken hela vägen tills röstlokalerna stänger. Oordningen i Sveriges riksdag i förhållande till tidigare laguppställningar borgar för det. Dramaturgin är för intressant för att många ska klara av att låta blir att spekulera om än det ena och det andra. Bifogad ledarartikel är läsvärd i sammanhanget.
http://www.gp.se/ledare/politik-framf%C3%B6r-posering-tack-1.4066966


Trygghet är centralt
I det lilla och i det stora har trygghet och trygghetskänsla stor betydelse för människors välbefinnande. Det är klokt att säkerställa så trygga barn som möjligt. Det är klokt att säkerställa så trygga medarbetare som möjligt. Det är klokt att säkerställa så trygga invånare som möjligt. Vägvalen dit kan vara många. Personligen tror jag på ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagogiskt skickliga lärare som orkar se varje individ och lära ut utifrån det perspektivet. Ledare och chefer som jobbar med och igenom sina medarbetare och där det finns en tolerans för misstag. Bara misstagen inte är ständigt återkommande. Ett samhälle där lagar och regler upprätthålls eller avvecklas. Ett samhälle där invånare och myndigheter hjälps åt att skapa den trygghet som på många sätt förutsätter att vi invånare hjälps åt att upprätthålla en respektfull och attraktiv levnadsmiljö. Idag krävs kraftiga förbättringar. Vägarna till en bättre trygghet än nu är många. Bifogat finner du några förslag som Centerpartiet i Uppsala föreslår. Vi tror väldigt mycket på civilsamhället och dess enorma kraft om de tydligt får spela relevanta roller för att göra vårt närsamhälle mer attraktivt. Hur tror du vi bäst stärker tryggheten i Uppsala och övriga Sverige?  
http://www.synonymer.se/?query=trygghet
https://sv.wiktionary.org/wiki/trygghet
http://www.unt.se/asikt/debatt/inte-bara-en-polissak-4482112.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar