lördag 3 december 2016

David vann

Statens oansvar
Imponeras du över hur staten klarar sina åtaganden idag? Anser du att Polisen klarar sina uppdrag? Anser du att vårt försvar är tillräckligt avskräckande? Har staten kraftigt förenklat och sänkt lägsta kravnivån för bostadsbyggande? Låter staten skolan få arbetsro? Tycker du att våra nationella spårsystem fungerar tillfredställande? Hur har till exempel Vattenfalls och Telias värde utvecklats? Upplever du att staten skött och sköter migrations- och integrationspolitiken väl? Vi är rätt många som svarar nej, nej, nej, nej och åter nej på frågorna. Ändå har staten mage att peka finger på kommuner och påtvinga kommuner allt större belastningar för att försöka lösa riksdagens och nationella regeringars tillkortakommanden! Det är riksdagen och dess ledamöter som bär ansvaret för statens förmåga att lösa sina uppdrag väl!
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html

Kommunala bördor
Istället för att driva kärnuppdragen väl och avveckla alla statliga verksamheter som ligger utanför kärnuppdragen plågar staten kommunerna allt mer. Det är oacceptabelt att staten retirerar mer och mer från sitt ansvar kopplat till tillexempel asylinvandrare som saknar självförsörjning. Jag anser det rätt att bland annat ändra föräldraförsäkringen och sänka dagersättningen kopplad till ensamkommande, men vad tror du blir effekten i berörda kommuner?
Med all rätt ska till sist möjligheten till retroaktiva och omfattande barnbidrag stoppas och begränsas. Men om inte berörda människor kan försörja sig själva vilka får då stå för behovet av mer stöd för att klara socialtjänstlagens krav? Kommuninvånarna! När nu staten tvingar kommuner utan bostäder att ändå ta emot och prioritera tillfälliga bostäder för asylinvandrade med permanenta uppehållstillstånd, vad tror du händer då? Självklart kommer några i arbete under de få år som statliga skatter finansierar stödet men vad tror du händer efter den så kallade etableringsperioden? Tror du kommunerna bara kan vräka dem och inte ge dem någon form av försörjningsstöd? Även om de formellt kan göra det, tror du det händer? Tror du berörda kommuners utmaningar med utanförskapsproblem minskar? Självklart ska vi hjälpas åt så gott vi kan men staten borde absolut få bära kostnaderna för sin förda politik under betydligt fler år än nu. Det är bland annat rimligt för att dess företrädare själva får svettas över konsekvenserna av egna beslut.

Visst måste vi solidariskt försöka reda ut den svåra situation vi försatts i genom en sedan länge misslyckad migrations- och integrationspolitik. Samtidigt har nästan alla kommuner slut på bostäder och särskilt våra kommuner med större städer brottas med allt allvarligare utanförskapsproblem. Eftersom staten inte heller ger kommuner de undantagsregler på boendestandard som staten ger sig själv blir utmaningarna ännu svårare än de redan är. Väldigt många asylinvandrade lyckas inte hitta boende efter några års etableringsperiod (inte konstigt då det är svårt för alla) och har i verkligheten svårt att inom några år komma in på arbetsmarknaden. Vilka tror du får betala försörjningsstöd och fixa bostad om dessa nya krafter riskerar att hamna på gatan? Särskilt under vintern.... Och vilka signaler sänder staten när delar av den fattar avvisningsbeslut och ska utvisa många samtidigt som kommuner och landsting ska tillhandahålla skolplatser, akutvård och akut härbärge?

Är det rimligt att en person som fått avslag på till exempel en asylansökan men vägrar lämna landet samtidigt får hjälp av andra offentliga verksamheter? Självklart svåra och känsliga frågor men håll med om att våra system måste vara entydiga! Men, men det är klart att det orimliga kommunala utjämningssystemet uppmuntrar alla kommuner att ha mycket problem utan att lösa dem, som i Malmö. Men vad händer när de flesta kommuner blir lika vanskötta som Malmö? Varifrån ska fördelningspengarna komma då? Från Kina? Vi kanske får hjälp från Schweizarna? Eller Ingvar Kamprad kanske har testamenterat sin enorma förmögenhet till AB Sverige..... David vann enligt legenden kampen mot Goliath. Kommuner i en eller annan form vinner till sist över oansvarig rikspolitik, det är i kommunerna politiska beslut, eller oförmåga att fatta beslut, märks i verkligheten.
http://timbro.se/samhallsekonomi/evenemang/kommunalrad-utan-ansvar

Opposition i form av förbättringsförslag
Om man ska fylla någon värdeskapande politisk roll måste ett parti ständigt klara av att ta fram nya finansierade förslag som löser problem eller stärker möjligheter. Dessutom ska oppositionspartier förhålla sig till regeringars förslag och beslut som man tycker leder mot fel framtid. Vilken roll fyller annars ett oppositionsparti? Både i Uppsala och nationellt är det främst Centerpartiet som matar på med konkreta förslag som leder oss mot en bättre framtid. Och Centerpartiet har modet att inte köpa att vinstbegränsningar är rätt fokus. Fokuset ska vara på valfrihet, prisvärdhet och kvalitetssäkring. När kommer fler förbättringsidéer på bordet från andra partier? När förhandlas nationellt kompromisser fram runt nya och viktiga reformer som möter våra största problem? Det demokratiska systemet är dysfunktionellt.
http://www.di.se/opinion/annie-loof-nu-ar-det-vi-mot-socialdemokraterna/
http://kvartal.squarespace.com/artiklar/de-goda-foresatserna
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-valfrihet-som-rätten-att-få-välja-bort-1.4010637

Medborgarskapet
Bifogad artikel är läsvärd. Har Lars Trädgård mer rätt än fel i sitt resonemang om att Sveriges riksdag tydligt måste välja modell för Sverige? Vad representerar ett medborgarskap? Ja, ja vi har ett nytt Sverige oavsett vilka beslut som fattas. På många sätt är jag säker på att vi kan bli ett roligare, bättre och fortsatt rikt samhälle. Men för att det ska bli verklighet krävs nu många reformer och ett tydligt värdegrundsförankrat ledarskap runt om i hela landet.
http://www.gp.se/ledare/lars-trägårdh-ett-val-mellan-två-modeller-för-sverige-1.171357


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar