måndag 19 december 2016

Mogen för uppgiften

Fega ur
Det är inte demokratiskt klokt att låta komplexa frågor avgöras genom folkomröstningar. Varför ska vi ha representativ demokrati om inte de folkvalda på ett ansvarsfullt sätt vågar leda och ta ansvar för de beslut de fattar? Håll med om att det särskilt är i svåra och känsliga frågor som de förtroendevalda kan göra positiv skillnad genom att väl sätta sig in i plus och minus med olika ställningstaganden. Vad är demokratiskt klokt med att i svåra frågor låta känslor/hjärtat få kraftig övervikt före hjärnan? Hur tror du de flesta av oss röstar om vi inte är väl insatta i ett ämne och just har värderat alternativa vägar på ett seriöst sätt? Utifrån våra känslor så klart. Det duger inte. Vi väljare måste helt enkelt bli bättre på att kryssa de personer vi tror bäst kan företräda de åsikter vi tror på och på personer vi bedömer kan göra fler kloka vägval än okloka.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/vaga-sag-nej-till-folkomrostningar/
God mot ond
Jag har läst några inlägg i debatten om debattklimatet de senaste dagarna som talat om onda och goda krafter. Visst finns det onda krafter men de är få. Främst finns det olika sätt att kombinera hjärna med hjärta. Vissa använder 80/20 andra 20/80. Vem är godast? Den som mest sannolikt bidrar till ett klokt beslut som får minst negativa konsekvenser för det samhälle man företräder eller den som med känslorus leder oss in i sannolikt stormigt vatten. Låt oss ta Syrienkonflikten som ett skrämmande exempel. Att Väst backade upp Assadregimens fiender fick ett högt mänskligt pris. Har det varit värt det? Särskilt nu när allt tyder på att Assad blir kvar. De som känner till Rysslands intressen i Syrien, konflikterna mellan Iran och Saudiarabien, IS strategier och så vidare borde ha insett hur oklokt det var att uppmuntra omfattande konflikt med Assad. I vart fall om inte Väst var villiga att redan tidigt göra som i Libyen att aktivt gå in och hjälpa till att avsätta en ledare man ansåg förbrukad. Hur har demokratiutvecklingen gått i Libyen?... Vem är god? Vem är ond? Svaren är inte så enkla som vissa försöker göra dem. Den duktige Anna Dahlberg skriver några läsvärda rader om temat i bifogad artikel.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/fastna-inte-i-goda-mot-onda-fallan/

Baskvalifikationer
Är mängd viktigare än kvalitet? Om kvalitet är viktigt, hur säkerställer man kvalitet? Hur mycket får kvalitet kosta? Enkla frågor eller hur? Och självklart varierar svaren beroende av vad vi avser för tjänst eller produkt. Som nästan alltid värderar olika människor samma tjänst eller produkt olika. Hur viktigt är det att dina folkvalda håller hög kvalitet och har förutsättningar att leverera bra tjänster till dig? Du håller väl med om att det är vad "folkrepresentant" med "förtroendeuppdrag" innebär? Visst är det rimligt att du och jag kan kräva att partierna, som idag inte ens kan samla 2% av invånarna, väljer företrädare som har rimliga kvalifikationer för att klara av att sätta sig in i svåra frågor. Att de har förmågan att använda både hjärna och hjärta i rimliga proportioner i sitt beslutsfattande. Inte minst att de har styrkan att våga fatta beslut kopplat till svåra vägval. Vägval som krävt ordentligt med inläsning, många möten för frågor och svar samt som ställts mot egna referensramar i form av livserfarenheter. De som tittade på Agenda igår och efterföljande Dokument utifrån fick tydligt klart för sig att vi befinner oss i mycket svåra tider med bland annat omfattande geopolitiska förändringar. De kommuner, länder och samarbetande regioner som har kompetenta och samarbetsvilliga företrädare kommer att kryssa sig fram tillräckligt bra i denna nya svåra terräng. Tror du att det räcker med dugliga tjänstemän? Komikern Robert Gustafsson gav nyligen uttryck för sin oro över vart oförmåga på toppositioner för oss. Är hans oro berättigad?
http://www.svtplay.se/video/11486494/agenda/agenda-18-dec-21-15?start=auto
http://www.svtplay.se/video/11575090/dokument-utifran-rysslands-aterkomst/dokument-utifran-rysslands-aterkomst-rysslands-aterkomst?start=auto
http://www.expressen.se/noje/gustafsson-kallar-stefan-lofven-idiot/
https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/kc3b6lln-sjunkande-partimedlemskap-och-demokratin-version-slutversion.pdf

Motionstider
Inom politiken är det nu motionstider. Det vill säga tidsfönster för förslag som kan bli delar av lokala och nationella partiprogram om de får stöd av medlemmarna. De senaste åren har jag motionerat om bland annat förslag om hur vår demokrati kan stärkas. Ett av de förslagen, som röstades ner, var att de som av partiet nomineras till ledande operativa politiska uppdrag ska ha en kompetens och erfarenhetsnivå på någon definierad miniminivå. Jag tror till exempel det är mycket värdefullt med många egna praktiska referensramar innan man till exempel är kommunalråd eller minister. Jag tycker också att det borde vara ett minimikrav att man haft ett "riktigt" arbete under några år. Min övertygelse är att det av många skäl är bra, inte minst för att bättre kunna värdera lobbyisters "goda råd". Vad tycker du? Och vad är ett "riktigt jobb"? Inte bara ett jobb/uppdrag som varit partipolitiskt kopplat kanske duger....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar