måndag 26 december 2016

Problemanalysen

Rätt fokus
Större föreningar, företag, kommuner och länder är komplexa sammansättningar av människor. Sammanslutningar som inte bygger på tydliga verksamhetsidéer och ett hårt urval av medlemmar är särskilt svåra att leda. Inte så svårt att förstå, eller hur? Desto komplexare verklighet mer utmanande att förstå hur en verksamhets delar mår och vad som krävs för att åtgärda de problem som upplevs finnas. Hur bra är då företagsledningar och politiska ledare på att förstå hur "patienten" mår och ordinera rätt förbättringsinsatser? Enligt bifogad vetenskapliga studie urdåliga! En vetenskaplig studie, inget generellt tyckande. Nedan beskriver jag lita av det i artikeln jag tycker du ska lära av.

"In surveys of 106 C-suite executives who represented 91 private and public-sector companies in 17 countries, I found that a full 85% strongly agreed or agreed that their organizations were bad at problem diagnosis, and 87% strongly agreed or agreed that this flaw carried significant costs. Fewer than one in 10 said they were unaffected by the issue. The pattern is clear: Spurred by a penchant for action, managers tend to switch quickly into solution mode without checking whether they really understand the problem."
https://hbr.org/2017/01/are-you-solving-the-right-problems

Sluta särbehandla banker
Varför tillåter till exempel EU bankerna att sköta sitt uppdrag så dåligt för andra än kortsiktigt sig själva? Vilken analys till Huvudproblemen inom det finansiella systemet ligger till grund för politikers ställningstaganden? Vilka har haft tolkningsföreträdet? Det kan väl inte vara branschen själv? Vilka är det egentligen som styr EU när vi invånare gång efter gång i form av skattebetalare eller bankkunder får betala för oansvarig förvaltning och för att enskilda bankindivider ska kunna berika sig enormt? Självklart ska banker och dess ägare hanteras lika som andra företag när de skött sina affärer dåligt och verksamheten havererat.
http://www.svd.se/politikerna-saknar-kontroll--var-framtid-ar-pa-entreprenad
http://www.svd.se/cervenka-darfor-sparkar-jag-sa-hart-pa-bankerna/om/cervenkas-nya-bok-vad-gor-en-bank

Välj mer ansvarsfulla politiker
Du tror väl inte det är otur om ett samhälle kör i diket? Det är självklart på grund av okunskap, kortsiktighet, individuell egoism och oförmåga att ta ansvar för dem man ska företräda som enskilda samhällen faller sönder. Ett samhälle som brett kan erbjuda frihet och välstånd bärs upp av lojalitet till allmänintresset och säkrar samtidigt rättssäkerhet för den enskilde. Snart prövas vårt samhälle och vårt generella välstånd hårt. Hur kunde vi tillåta att vi hamnat i detta läge? Nyss sa den tidigare statsministern Göran Persson typ "håll i hatten om nästa lågkonjunktur kommer snart", om?
http://www.svd.se/del-2-lugnet-fore-stormen-i-lala-landet-sverige
http://www.di.se/nyheter/dokument-guldet-rann-usa-ur-handerna/

Sluta tramsa
Du som uppskattar mångfald, ogillar enfald, som inte dömer människor utifrån andra grunder än deras beteenden och enskilda åsikter, det är dax att säga NOG! Vi måste få slut på vänstertrams och nivitetstrams som paralyserar vår förmåga att framgångsrikt inkludera nya invånare och lösa nya samhällsproblem. Och tillsammans bygga en ny och attraktiv framtid för människor i vår del av världen. Självklart är de största skillnaderna mellan oss människor på individnivå. Samtidigt vet de pålästa att arv och MILJÖ präglar våra liv mycket. Självklart har det generellt stor betydelse för vilket värdesystem vi har om vi växt upp i Sundsvall, Sverige eller i en by utanför Mogadishu, Somalia. Det förstår minst 90% av alla människor. Det är en viktig insikt men inget som hindrar oss från att gemensamt bygga vidare på vår svenska värdegrund. JA! Det finns en generell värdegrund som mycket väl kan kallas svensk även om den byggts upp av värderingar som importerats av andra humanistiskt orienterade samhällen. Hur svårt kan det vara att inse att en stor del av problemanalysen kopplat till bristande inkludering är svensk oförmåga att tydligt stå upp för vår värdegrund. Den är inkluderande så det är något vi med stolthet ska stå upp för!
http://www.analytictech.com/mb021/cultural.htm
https://hbr.org/2016/12/talking-about-ethics-across-cultures
http://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7article/article01.htm

Hopp
Det är dags att på allvar börja inkluderingsarbetet som leder oss och våra barn mot en gemensam ljus framtid. Den som saknar hopp är lätt att styra av människor med egoistiska och mörka agendor. Det är hög tid att väcka hopp och inkludera alla i en gemensam och hoppfull väg framåt! Det går! Vår värdegrunds grundpelare är centrala för att vi ska lyckas! Är du en av ledarna vi behöver för att lyckas? Det kommer inte att ske av sig själv!
Inom skolan och inom Försvaret har de fattat hur viktigt det är att bottna verksamheten i en tydlig värdegrund!
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar