tisdag 13 december 2016

Värdegrundad inkludering

Verklighetsbilder
Vad krävs för att en majoritet ska se och tolka något på ett liknande sätt? Har du varit med om "övningen" där en grupp på till exempel 20 personer får se en bild och sedan beskriva vad de sett. De flesta beskriver vad de sett olika. Vissa väldigt avvikande från övriga. Sanningen är i betraktarens ögon. På toppen av det kan vi lägga viljan att undvika problem. Är det kombinationen av dessa två perspektiv som gör att stora nödvändiga förändringar bara kan genomföras när krisen är ett faktum? Först då tvingas en majoritet inse det läge som många länge varnat för men som saknat en majoritets insikt. Först då, till ett mycket högre pris, accepteras kraftiga och kännbara förändringar. Korkat men kanske naturligt för de flesta människor. Oavsett vem vi anser oss vara har vi olika verklighetsuppfattningar och olika framtidsdrömmar. Därför är samtal och konstruktiva debatter nödvändiga metoder för ett framgångsrikt demokratiskt samhällsbygge.

Gemenskap
"Sverige behöver mer gemenskap och mindre fragmentisering. Lyckad integration handlar om att få betraktas och att bli betraktad som svensk."  Är det svårt att förstå att det är viktigt att känna tillhörighet till ett lag för att man ska hjälpa till att vårda och utveckla det? Sjukt nog har vissa svårt att förstå det. När nya svenska krafter med stolthet väljer att kalla sig X- (t ex japansk) svensk har vi lyckats att skapa en inkluderande kultur. En kultur som bygger på en stark värdegrund och en stark välfärdsambition som inkluderar alla som vill bidra i just det gemensamma välfärdsbygget.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-välkommen-till-sverige-lucia-1.4038315

Jobb, jobb och jobb
Klyftorna på svensk arbetsmarknad växer kraftigt. Det är en mycket oroande utveckling. Särskilt om de som i huvudsak befinner sig i utanförskap, och utan framtidstro, inte vuxit upp med samma värdegrund och traditioner som majoriteten av ett särskilt samhälles invånare. Metoderna för att inkludera nya svenskar måste kraftigt förbättras. Och politiska ledare måste entydigt leda inkluderingsarbetet. Det kommer inte att utvecklas positivt av sig själv! Adam Smiths "osynliga hand" kommer inte att göra jobbet åt oss och särskilt inte om hundra tusentals invånare lever i långvarigt utanförskap.
http://www.di.se/nyheter/klyftan-vaxer-pa-arbetsmarknaden/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbetstagare---de-storsta-yrkesgrupperna.html

Strukturomvandlingar
Är du medveten om hur facken vägrar att tänka om för att bidra till en bättre inkluderingspolitik? Är du medveten om att EUs bindande regelverk indirekt hotar svensk förmåga att till exempel via praktikplatser inkludera många fler nysvenskar in i ett arbetes inkluderande värld? Om du vill förstå verkligheten lite bättre, läs nedan artikel.
http://ledarsidorna.se/2016/12/vi-ses-i-livbatarna/

Integritet och mångfald av röster
Ett samhälle som vill ha en god förmåga att snabbt ställa om och säkra ett högt välstånd behöver ett debattklimat med högt i tak. Om enfald premieras och oliktänkande tystas ner stelnar ett samhälle eller en organisation. Oförmåga att öppet kunna diskutera olika perspektiv även inom ett parti, som många partier uppvisar, är demokratiskt farlig. Och välfärdsförsvarande dumt. Vi måste klara av det demokratiska spelet i en mycket öppnare och ifrågasättande miljö. Då ökar också invånarnas chans att förstå varför en majoritet gjort det vägval de gjort i en sakfråga. Och det går självklart att ha en partilinje samtidigt som en ständig interndebatt kan pågå som då och då leder till en ändrad partilinje. Vilken engagerad människa med integritet vill vara till exempel riksdagsledamot om du i huvudsak har rollen som röstboskap åt partiledningen? Det är i vart fall inte människotyper som jag tror bäst kan bidra till våra gemensamma framgångar. Dagens teknologiska stöd möjliggör väldigt inkluderande möjligheter för partiledningar som vill och "vågar" begränsas av ett öppet och inkluderande ledarskap.
http://mobil.corren.se/asikter/ledare/finn-bengtsson-snal-yttrandefrihet-for-folkvalda-om4415223.aspx
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ni-maste-forlata-oss-for-att-vi-hade-ratt/

Två Uppsalaröster
Stig-Björn Ljunggren är en frisk fläkt och en stark Uppsalaprofil. Invandrad till Uppsala vill jag minnas. Hans avslut i bifogad krönika är läsvärd. Det börjar bli hög tid för ansvarsfullt politiskt ledarskap i Sverige. Var är det tydliga och värderingsgrundade politiska ledarskapet? Och var är de reformer som inkluderar betydligt fler än hittills och som stärker svensk global konkurrenskraft (utan ständiga devalveringar av kronan)? "Således. Gå gärna på krogen, men se också till att leverera."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/vad-ska-vi-saega-om-niklas-svensson-fragar-30147

Håkan Holmberg är också en Uppsalaprofil. Han kanske kan bidra genom forskning eller något liknande i framtiden. Han är ledarskribent på UNT. Som ledarskribent måste man vara relevant för att på något sätt bidra till en bättre och önskad framtid. Han menar idag på fullaste allvar att de som globalt går under samlingsnamnet svenskar inte har några värderingar som kan anses svenska och gemensamma. Det är befängt. Det är klart vi har. Och att de flesta av våra värderingar går att hitta även inom andra generella kulturer innebär inte att det saknas en värderingskultur som kan kallas svensk. Fråga våra nordiska grannar så får du höra generella kommentarer om oss svenskar. Tro mig, vissa delar uppskattas inte, men de upplevs som svenska.

Den som vill att vi ska klara av förvaret av vårt välstånd, och att nya svenskar ska inkluderas i känslan av att till delar vara svensk, gör klokt i att bejaka och stå upp för vår värdegrund. En värdegrund som givetvis förändras utifrån hur ett särskilt samhälles invånare väljer att utvecklas. Det är hög tid att stå upp för vår värdegrund! Det brådskar! Det är fundamentet för en framgångsrik inkluderingspolitik. Hur kan det vara svårt att förstå? Och håll med om att våra högtider i allra högsta grad kan vara inkluderande. Julen är en hyllning till kärleken. Påsken en symbol för sympati och hopp. Midsommar en symbol för fruktbarhet. Allhelgona en symbol för respekt för våra förfäder. Nyår ett festligt avslut och en trevlig start på något nytt. Vilka som kallar sig människor kan inte tycka att det är universella och fina saker att fira? Yes we can! Skärpning!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar