måndag 12 december 2016

Kompetensbrist


Är Sveriges delar attraktiva

Ett samhälles välstånd står och faller på dess människors förmåga att tillsammans skapa värde. Det finns många sätt att mäta hur ett samhälles medborgare trivs i sitt närsamhälle och i sitt land. Helt klart är att platser som är attraktiva för ambitiösa, välutbildade (kan vara helt hantverksorienterade yrken) och hårt arbetande människor kan skapa ett starkt välfärdssamhälle. En sådan plats behåller attraktiva människor och lockar fler sådana människor till sig. Är det svårt att förstå. Det är också ett sådant samhälle som har kraften att bära upp svaga människor som behöver andra människors stöd för att ha en dräglig tillvaro. Jag vill leva i ett sådant framgångsrikt och medmänskligt samhälle.Behålla

Hur attraktivt är Sverige idag för människor som är attraktiva i många länder? Får man ens ställa en sådan fråga? "Alla människor är ju lika mycket värda" hugger säkert några till med. Det är viktigt att inte blanda ihop människans människovärde med det olika samhällsvärde enskilda representerar när värde skapas. En division 5 fotbollsspelare i till exempel UIF har samma människovärde enligt mig som till exempel Zlatan MEN Zlatans förmåga och prestation uppskattas av väldigt många fler än UIF spelaren. Därför skapas mycket mer värde runt en person som presterar i världsklass. Inte ens den mest vänsterorienterade eller naive kan förneka det. Vad krävs för att de ess vi har ska vilja fortsätta att ha sin bas i Sverige?


Attrahera

För att svenskt välstånd ska kunna försvaras och utvecklas krävs inte bara att många av våra infödda begåvningar vill bo kvar, vi måste attrahera nya stjärnor från andra länder. Den som tror att det är lätt för oss svenskar att vara attraktiva för just dessa människor får läsa på ordentligt. Det är få som ser Sverige som en attraktiv bostadsort bland massor av attraktiva alternativ. De som gör det är van vid vår typ av väder, har kommit till Sverige kopplat till studier eller har blivit förälskad i någon som vill bo här. Nu talar vi inte om människor som flytt. De har inte valt att flytta till Sverige. De har känt sig tvingade att lämna något för att livsförutsättningarna där varit odrägliga. De som flytt har inte åkt till något, de har åkt ifrån något.  


Befolkningsutveckling

Enligt professor Rosling ska befolkningsökningen på jorden plana ut vid 10 miljarder invånare på jorden. Idag bor endast cirka 0,14% av jordens befolkning i Sverige. Bara att attrahera kompetent arbetskraft som motsvarar 0,05% av jordens befolkning är svårt! För att försvara vårt välstånd måste vi vara attraktiva för några av jordens stjärnor. Hur säkrar vi det? Vilka är våra speciella fördelar som måste försvaras och utvecklas för att vi ska lyckas att behålla och locka högpresterande och attraktiva människor? Självklart kan vi klara det utan att rucka på jämlikhetssträvanden.


Självtillräcklighet

Kloka perspektiv. Särskilt avslutet. "I denna självprövningens tid skulle jag gärna se att strålkastarljuset inte bara riktades mot symptomen på krisen utan också mot själva orsaken, inte bara mot populismen utan också mot det som populismen vänder sig mot: den politiska klassens självtillräcklighet." Och sjukvården klarar inte sitt uppdrag! Kompetensbristen blir allt mer besvärande....


Var är den konferens jag efterfrågat kopplat till migration- och integration? Den tycks för känslig för att bli verklighet. Det är sorgligt för svenska folket. Vi behöver få en mer enig bild av nuläget och sannolika scenarier om vi inte reformerar ordentligt för att undvika att över en miljon människor lever i utanförskap inom kort. Jag hoppas att en liknande konferens byggd på fakta visar att mina farhågor är obefogade. Jag ger Löfwén ett gratistips, du kan kalla konferensen Kompetenssäkringskonferens 2017. Det tycks ju vara för känsligt att tala i klarspråk om den misslyckade migrations och integrationspolitiken. Med tanke på att sjukvården och dess brister blir allt mer i fokus för svenska folket kan väl kompetensförsörjningsutmaningarna vara en mer politiskt korrekt rubrik på den fyra till fem dagars konferens som behövs för att landa i en konsensus om nuläge och tydliga reformförslag som kan möta våra behov. Vad väntar vi på?... Senfärdighet tycks vara en gren som riksdagens är världsledande inom. Det är dock ingen gren som bidrar till att våra barn och barnbarn får ett högt välstånd i denna del av världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar