fredag 9 december 2016

Ledarskap och förnekelse

Miljö- och klimatförbättringar
Steg för steg väljer Trump sina ministrar. Steg för steg visar han också genom sina val av personer att han och hans team inte kommer att bidra till nödvändiga miljö- och klimatförbättringar. I USA är det väldigt mycket lättare att avskedas än i Sverige. Jag antar att många kommer att bytas ut inom USAs miljödepartement eftersom dess nya chef är en klimatförändringsförnekare. Vilket syfte har man med en liknande utnämning? Uppdraget kan knappast vara annat än att motverka det viktiga miljöarbetet.
http://mobile.nytimes.com/2016/12/07/us/politics/scott-pruitt-epa-trump.html
http://www.di.se/nyheter/klimatskeptiker-ska-varna-miljon/

Västvärldens ansvar
Det råder ingen tveksamhet om att det främst är den utvecklade världen som måste ta störst ansvar för nödvändigt miljö- och klimatansvar. Det är vi som hittills haft mest negativ påverkan på miljö- och klimat. Särskilt USA har en stor skuld att betala till kommande generationer. Kortsiktigt tänkande är oacceptabelt och moraliskt förkastligt. Egennyttan nu måste på allvar bytas mot ambitionen att lämna något bättre till våra barn. Trumps "make America grate again" erbjuder tyvärr sannolikt bara kortsiktighet.
http://www.nytimes.com/interactive/2016/12/08/us/100000004810796.mobile.html?_r=0

Sverige ställer om
Under många år har Sverige och dess kommuner miljö- och klimatanpassat sig bra, oavsett regering. Det är positivt. Inte minst utvecklingen kopplad till fordonsflottan förbättras nu snabbt, vilket är mycket värdefullt. Elektrifiering av cyklar, bilar och bussar går fort. Och svenska företagare har sett och ser möjligheterna och bidrar starkt till de framsteg som görs. Jag är stolt över Uppsalas och Sveriges engagemang och faktiska förbättringsarbete som ger positiva resultat. I takt med att batteritekniken utvecklas fantastiskt är jag övertygad om att vi inom tjugo år med hjälp av solen har lyckats ersätta oljan som billig energikraft. Tack till alla vetenskapshens, entreprenörer och kloka politiker som gör detta möjligt!
http://www.nyteknik.se/kronikor/klimatproblemet-ett-rejalt-sanke-6810009
http://www.nyteknik.se/fordon/nu-rullar-sveriges-forsta-tradlost-laddade-buss-6810573#conversion-301591622
http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/istallet-for-lopband-elsparkcykel-6810799
http://www.nyteknik.se/fordon/de-rullar-ut-svenska-elcyklar-6810077

Hur byggs framgångsrika riken?
Trump och hans gäng har mycket att lära av vår mänskliga historia. Varför inte lära av det som anses ha burit det mäktiga Romarrikets kultur.  Ständig förnyelse, snabb inkludering,  funktionell och vacker arkitektur, vägnät som förenade riket, effektiva logistiksystem och innovativa handelscentra. Det som fällde riket var dekadens och miljöförstöring. Även det borde herr Trump reflektera över. Ledarskap är svårt och förnekelse är dumt. En nation som vill vara ledande måste ha många kloka vetenskapshens, entreprenörer OCH politiker. Framgångsekvationen brister om en av grupperna fallerar.
http://varldenshistoria.se/civilisationer/romarriket/6-orsaker-till-att-romarna-erovrade-varlden
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar