fredag 16 december 2016

Enorma möjligheter

Framtiden
Hans Rosling visar tydligt i sina befolkningsprognoser att USA och Europa är "på dekis". Tillsammans har Nordamerika och Europa endast 17,9% av jordens befolkning. Det är i Asien, Afrika och Sydamerika som dynamiken nu är relativt mest intressant hävdar förståsigpåare.
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=sv

Asien: 4.436.000.000 invånare, 48 länder
Afrika: 1.216.000.000 invånare, 55 länder
Sydamerika: 422.000.000 invånare, 12 länder
Europa: 743.000.000 invånare, 44 länder
Nordamerika: 579.000.000 invånare, 28 länder

Redan idag är Asien och Afrika folkrikast. Det är, som sagt, där och i Sydamerika som befolkningen är ung jämfört med Europa och Nordamerika. Den som vill vara framgångsrik inom globala affärer gör klokt i att ha koll på den demografiska utvecklingen i länder och på kontinenter. Som Rosling brukar säga är demografisk utveckling rätt enkelt att korrekt prognostisera. Det är sannolikt enbart tidernas värsta pandemi som skulle kunna påverka träffsäkerheten i existerande prognoser. "Go East and go South" gäller sannolikt som bästa råd för den som söker "guld" idag.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Demografi
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi

Varifrån kommer de flesta som invandrat till Sverige de senaste åren? De kommer särskilt från nedan länder;
Syrien:              23.000.000 invånare
Eritrea:                6.300.000 invånare
Polen:               38.500.000 invånare
Irak:                  33.400.000 invånare
Afghanistan:     30.500.000 invånare
Somalia:           11.400.000 invånare
Kina:            1.360.000.000 invånare
Finland:              5.500.000 invånare
                     ---------------------------
                     1.508.600.000 invånare

Affärspotentialen i ovan länder för svenska intressen är enorma. Med hjälp av många nya svenskar från dessa områden är jag säker på att vi bättre kan lyckas med dessa affärsmöjligheter. Handelsutbyten som är bra för invånare i dessa länder och som skapar välstånd i vårt Sverige.
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/

Reformera mera, tack
Det är hög tid att det nödvändiga svenska reformarbetet börjar leverera förändringar som betydligt bättre och snabbare än nu inkluderar nya invånare in i självförsörjning och gemensamt värdeskapande. Att inte vända nuläget till möjliga möjligheter är korkat. Inte är väl vi korkade
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Reform
http://www.synonymer.se/mobil/?query=reformera
http://www.ohlininstitutet.se/liberala-biblioteket/sverige-reformer/

Reformidéer
Det tycks vara betydligt fler än jag som efterfrågar reformer för att bland annat möta nya demografiska verkligheter. Centerpartiet i Uppsala och nationellt öser på med reformförslag, och det tycks ge resultat.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/GRmmQ/det-lyfter-inte-for-m
https://www.centerpartiet.se/media/nyhetsarkiv-2016/2016-10-04-nytt-ledarskap-for-sverige---centerpartiets-hostbudget.html
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunstyrelsen/moten/2015/14-oktober-2015/centerpartiets-c-forslag-mal-och-budget-for-2016/

Värdegrunden
Uppsala och Sverige kommer till sist att lyckas ställa om och klara långsiktigt välståndsskapande. Jag är helt övertygad om att framgångarna måste byggas utifrån mycket tydliga värdegrunder. Främst tron på det sekulära samhället, demokrati och jämlikhet. Värdegrunder som vi tydligt måste stå upp för! Ta dem inte för givna!
http://www.gp.se/ledare/fel-att-låta-religion-trumfa-svensk-lag-1.4046803


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar