torsdag 29 december 2016

Respekt, jobb och det fria ordet

Inkludering centralt
Jobb, jobb och jobb är ett enkelt mantra som alla partier talar om. Som likt den heliga gralen ska jobb leda oss rätt. Men även Legonius lans behövdes enligt de medeltida "sagorna"
för att framgångsekvationen skulle bli perfekt.
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/graal.htm

I jakten på nya sätt att driva och utveckla våra samhällen krävs kreativa och respektfulla debatter. I en värld där allt fler av dagens arbetsuppgifter ersätts av datorer och robotar, med artificiell intelligens, krävs kreativa idéer om hur arbetsföra människor ska bidra i värdeskapande insatser och hur global handel bättre ska beskattas. Vissa av idéerna måste praktiskt omsättas i reformer som anpassar samhällssystemet till en ny verklighet. Denna nödvändiga och ständiga politiska process kräver respektfulla debatter med högt i tak.

Aftonbladet är ett maktcentra som inte bidrar i detta arbete. De har under min tid i politikens hetluft, sedan 2010, varit en negativ åsiktspolis som ofta respektlöst smutskastat och oklokt idiotförklarat de som tycker annorlunda än de som tycker sig tänka "rätt". Om vi på toppen av det lägger på
Rubriksättningar som kraftigt missleder människors hjärnor blir till exempel Aftonbladets skuld för vårt usla debattklimat stort.

Att människor som kan jobba har jobb är självklart viktigt. Det skapar inkludering i samhället, det erbjuder mer möjligheter till självaktning, det erbjuder fler möjligheter till självförsörjning och det bidrar till närsamhällets värdeskapande. Aftonbladet borde fundera över sin egen skuld över att vi inte kommit längre med reformer som bättre inkluderar människor i långt utanförskap. Det är de människorna som ska stå i centrum, då det är de som behöver bättre stöd för att komma in i den större gemenskapen, och samtidigt motverka en allt farligare utveckling i våra utanförskapsområden. Centerpartiet i Uppsala har länge propagerat för Inkluderingsjobb! Det är dags även för Aftonbladets ledarredaktion att tänka till lite mer och lite bättre för att bidra till en ljus framtid, för alla. Det brådskar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QzVv8/lovade-85-000-jobb--har-skapat-4-019
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/L7KW4/full-sysselsattning-stoppar-populismen
http://www.gp.se/ledare/var-god-läs-vidare-1.4070176

Den gyllene regeln
En öppen och respektfull löpande debatt, med högt i tak, är bästa receptet för en positiv samhällsutveckling. Debatter om alla samhällsfrågor som på olika sätt berör oss. "Locket på" är oklokt som metod för "elitens" försök att tysta människor som tycker "fel". Personligen anser jag att ett elitistiskt försök att tysta "fel" tänkande och tyckande är ett idiotiskt vägval. Upp med allt tyckande i offentlighetens ljus och låt argumenten för och emot olika perspektiv hagla på ett respektfullt sätt. För att till exempel kunna påverka mig att tänka om krävs argument som inkluderar både hjärta och hjärna i debatten. Inte bara det ena eller det andra. Jag tror inte jag är ensam om att kräva den balansen för att köpa andras argument.

Att vara i politisk opposition innebär att påvisa smartare vägval framåt än de som styr driver, och att kritisera dåliga beslut. Också att tillsammans med de allt för få grävande journalisterna försöka hitta och avslöja maktmissbruk. Än en gång ska detta göras respektfullt. Då är det till exempel viktigt att skilja mellan sak och person. Om man är nämndordförande eller minister måste man tåla stark kritik mot den politik man för eller sin bristande förmåga att leda en verksamhet. Visst är koppling mellan individ och prestation stor men jag anser att det hela tiden ska vara sakfrågorna som ska vara i centrum. Personangrepp är nästan alltid fel. Det behövs inte heller eftersom en kraftig kritik mot hur en verksamhet sköts direkt kladdas på dess ledning. Med all rätt.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ett-hot-mot-oss-alla-4482575.aspx

Som i alla andra fall är det i samhällsdebatten klokt att följa den "gyllene regeln", att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Men glöm inte, hjärta och hjärna i klok balans. Det som är bra för många andra är inte alltid bäst för just dig. Lagar och ledare finns för att försöka hantera sådana intressekonflikter rimligt rättvist. Fler öppna och respektfulla debatter tack! "Eliten" borde redan förstå att sociala medier skapat den infrastruktur som gjort det fria ordet friare, det är toppen. Låt det fria ordet och debatterna flöda, respektfullt men ändå vasst! Allt annat leder oss mer fel än rätt. Jobb kan absolut ses som en helig gral men för att framgångsekvationen ska bli tillräcklig krävs Legonius lans, den kan med fördel ses som debatter. Debattera mera!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar