onsdag 28 september 2016

Hållbara bidragssystem och arbetskraftsförsörjning

Är Sveriges ekonomi i grunden stark
Du minns väl att Magdalena Andersson, i början av S+MP maktövertagande, pratade om att "ladorna är tomma". Reaktionerna på det har varit kraftiga då Sverige de senaste åren sagts ha "högkonjunktur". Minusränta och migrations- samt integrationsutmaningar har eldat på konsumtionen och ekonomin i stort. Svensk ekonomi har stora strukturella utmaningar som kräver både offentliga och privata investeringar, i Sverige, som lyser med sin frånvaro.
http://www.expressen.se/nyheter/politik/regeringens-prognos-ladorna-ar-tomma/

Enligt SCB kan över 2% av Sveriges tillväxt, på tidigare runt 4%, relateras till migrationskaoset. Och Sverige lånar i så kallad högkonjunktur, i tider då man verkligen behöver "samla i ladorna" för att kunna minska smärtan i lågkonjunkturer. "Högkonjunkturen" sker idag på lånade pengar och saknar nödvändiga investeringssatsningar. Och vad gör regeringen? De höjer skatt efter skatt och driver förslag efter förslag som försämrar Sveriges attraktion som plats för näringsverksamhet. Suck!

Tillväxt
Hur är det då med tillväxten? Det är som med statistik, "lögn, förbannad lögn och statistik". Det går att beskriva verkligheten på många olika sätt. Är tillväxt i absoluta tal intressant för att beskriva Sveriges utveckling? Ja, absolut men tillväxt per capita, det vill säga per person, är mer intressant. Det är "tomt i ladorna" ur ett per capita perspektiv. Det är viktigt att förstå det perspektivet för den som vill bidra till en bättre framtid. Fler som tillhör den svenska ekonomin måste bidra i det värdeskapande arbetet. Det är både socialt och ekonomiskt ohållbart att vi tillåter regeringens prognostiserade en miljon människor leva i utanförskap och vara beroende av stort stöd från andra.

Nya metoder för att inkludera mot självförsörjning bättre
Inkluderingsjobb är en metod som Centerpartiet i Uppsala förordat sedan valrörelsen 2010. Allt för sakta vaknar hela partier upp till en ny verklighet och börjar köpa våra metodförslag. Självklart är metodförslagen inte detaljerade då vi politiker ska tala om vad och varför vi vill ha en viss inriktning i ett förslag. Det är sedan professionella tjänstemän som ska leverera bra förslag på hur det ska genomföras.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/en-snabb-jobbreform-4262886.aspx

Rättigheter och skyldigheter
På det senaste kommunfullmäktige, i Uppsala, fick jag uppleva den mest intressanta politiska debatten sedan 2010 då jag blev en del av den församlingen. Den handlade om C Uppsalas motion om Inkluderingsjobb. Den som följde debatten kunde t o m märka att Fi var positiva till förslaget då sjukdomsinsikten fanns där. Bland Socialdemokratiska företrädare var det dock bara återställarretorik, "går inte"-retorik och "om efterfrågan köp tjänsterna enligt kollektivavtalets villkor". Det är inte förvånande att många av dem sitter fast i gamla tankemönster. För många "gammelsvenskar" och "nysvenskar" är det dock tragiskt. Varje dag som går tills människor i långt utanförskap bättre inkluderas och kontraproduktiva marginaleffekter avvecklas är en förlorad dag.

Den som fattar kraften i en Inkluderingsjobbsreform bryr sig även om de människor som har det svårast på vår arbetsmarknad. De som förstår kraften i en Inkluderingsjobbreform bidrar också till den svenska generella välfärdens hållbarhet. Bra av Liberalerna att de nationellt nu äntligen, efter sex år, börjar stötta C Uppsalas reformarbete! Vi måste ha fokus på att lära människor att simma och att fiska, inte slänga i livboj efter livboj och år efter år dela ut fisk. Det är en respektlös och människofientlig politik. Inkludera mera! Om man inte bryr sig om sina medmänniskor så kan arbetskraftsbristen vara ytterligare ett argument för Inkluderingsjobb. Metoden kommer garanterat bidra till fler tillgängliga människor på den reguljära arbetsmarknaden.
http://www.dn.se/debatt/motprestation-ska-kravas-for-att-fa-forsorjningsstod/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar