fredag 23 september 2016

Den bästa humanisten

Vem är den bästa medmänniskan? Vilka egenskaper har denna fina människa? Totalt självuppoffrande? Givmild? Fokuserad på att lära andra att fiska istället för att ge dem fisk?
http://www.synonymer.se/mobil/?query=human

Vi har begränsade resurser och vi tvingas ständigt prioritera hur de används. Även om politiker ogärna tydligt talar om prioriteringarna så finns de där i de budgetar som läggs. Och de politiker som inte sköter ekonomin för att undvika att göra tydliga prioriteringar kör sitt fögderi ner i diket.

Det är bra att den politiskt intresserade Ann Ramberg, företrädare för advokatsamfundet, tydligt säger att grupper står, och kan tänkas stå, mot varandra även i Sverige. Jag delar dock inte hennes tyckande att våra äldre ska betala priset för den fortsatta generösa migrationspolitik hon förespråkar. I nuläget är det ett nollsummespel även trots att vi har en relativt hög tillväxt! Varför är det så? Jo, våra resurser i form av relevant kompetens och andra produktionsresurser som t ex verksamhetslokaler och bostäder är inte i takt med efterfrågan. Och även ett rikt samhälle måste prioritera bland begränsade resurser.
http://www.gp.se/ledare/säg-vem-den-godaste-humanisten-är-1.3798827

Vad är mest humant? Att driva en politik som gör att tio miljoner räddar 100-tals barn från svältdöden och möjlighet till skolgång eller att hjälpa tio ensamkommande afghaner från Iran? Kan man tänka så? Måste man inte tänka så? Befintliga 10 miljoner kronor kan väl bara användas en gång? Varför är det svårt för många att tala om vad som är det mest humana? Personligen tror ja återigen att det inom migrations- och biståndspolitiken är mångas beröringsskräck med SD som är problemet. Om man säger att man förstår att 10 miljoner kronor som räddar livet på hundratals bara i till exempel Somalia kan stötta 10 ensamkommande mot i bästa fall självförsörjning, då har ju vissa delar av invandrarfientligas retorik varit självklar. Men håll med om att det är idiotiskt att tillåta någon att "kidnappa" en verklighetsbeskrivning. Var tror du en krona gör mest human nytta, i Somalia eller i Sverige?

Sverige utvecklas positivt av att människor från världens hörn kommer till oss. De allra flesta människor är fantastiska krafter om deras energi kan tillvaratas och deras framtidstro kan stärkas. Vi måste bli betydligt bättre på inkludering i Sverige. En del av den viktiga förbättringen är att "sluta ge människor fisk, träna istället människor på konsten att fiska". Istället för att droga människor i bidragsberoende måste våra stödsystem helt riktas mot att uppmuntra människor att bli bra "fiskare". Det är dags att ompröva den svenska modellen som vi känner den idag. Håller du med?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_modellen

GP har fått ytterligare en skicklig ledarskribent. Läs gärna hennes ledare som bland annat inkluderar resonemang om värdegrunder och diskriminering. Den bästa humanisten är väl den som fattar att ett sekulärt och inkluderande samhälle ändå med fördel byggs upp av några grundläggande pelare. Demokrati, jämlikhet och att rättigheter också ska matchas mot skyldigheter är några bärande pelare i ett frihetligt och rättvist samhälle. Håller du med?
http://www.gp.se/ledare/religion-ger-ingen-carte-blanche-1.3808605

Hjärta OCH hjärna måste vara med när människor som bestämmer fattar beslut! Det är därför naivister och extremister av alla dess slag inte ska vara i regeringsställning. Det gäller såväl kollektivt partier som enskilda företrädare. Våra barn ska kunna förvänta sig att folkets företrädare använder minst 50% av hjärnan när de röstar i olika frågor! I min värld använder de "bästa" humanisterna både hjärnan och hjärtat när de tar ställning kopplat till svåra frågor. Och dagens tekniska hjälpmedel kan med fördel användas bättre för att inkludera fler i svåra ställningstaganden. Håller du med?
http://www.gp.se/ledare/vallen-har-rämnat-1.3802356


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar