måndag 5 september 2016

Ägaransvar och skattekonsekvenser

Äganderätten
Det är få människor som bestrider att äganderätten haft och har stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas. Äganderätten ska inte blandas ihop med rättvisetänkande, det är sekundärt om man tror på ett samhälle där de som äger något också har ansvaret för att vårda det man äger. Självklart är rättvisetänkandet viktigt men det hanterar kloka samhällen genom olika former av skatter och avgifter samt genom att vissa tillgångar ägs kollektivt genom till exempel kommunen, landstinget eller staten. Äganderätten är en central del av vårt marknadsekonomiska samhälle. Även om vi är i behov av en Marknadsekonomisk reform, Marknadsekonomi 2.0, kommer alltid äganderätten vara en central del av en ny ekonomisk modell som styr samhällets ekonomiska flöden. Det är som tur är få inom vårt samhälle som tycker annorlunda.
https://lagen.nu/begrepp/%C3%84gander%C3%A4tt


Ägaransvar
En ägare över materiella tillgångar har väldigt stora befogenheter kopplat till hur dessa tillgångar används. Det är bra. En aktie i ett bolag är en tillgång. Aktier representerar ett delägande av en verksamhet i ett aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk konstruktion som tydligt anger vem som äger vad och vilka regler som gäller för både de som leder aktiebolaget individuellt och för bolagets verksamhet. Krasst uttryck är den enda risken en aktieägare tar att aktierna blir värdelösa, det vill säga att man förlorar de pengar man satsat på att bygga upp ett bolag eller det kapital man använt för att köpa aktier. Samtidigt kan ett misskött bolag få stora konsekvenser för hela samhällen om det körts för kortsiktigt eller "bara" inkompetent under en längre tid.


Exemplen på bolag som inte klarat av att anpassa sig till en ny verklighet är många. Konsekvenserna har blivit att till exempel hela samhällen dött ut. Ta det globala företaget Ericsson som ett exempel. Under många år har bolaget vare sig haft någon tillväxt eller förbättrat sina marginaler. Vilken livskraft utvecklar ett liknande bolag? Vilken effekt på svensk ekonomi och svensk självkänsla skulle ett kraschat Ericsson ha? Stor. Vilket ansvar har de som styr ett sådant bolag genom styrelsen?


Det finns inget olagligt i att driva ett bolag dåligt. Hur skulle det fungera? Inom marknadsekonomin och inom lagens ramar är det Darwins princip som ska gälla, det tycker jag är bra. De kreativa, snabba och duktiga vinner. De andra förlorar kampen och försvinner. Lagen kan alltid försöka sätta ramar som hindrar konkurrenshämmande verksamhet. För samhället är det alltid viktigt att säkerställa konkurrens för att uppnå effektivitet och kreativitet.
https://lagen.nu/2005:551
http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/starta/styrelse/vd-1.1713


Ny tid nytt tänkande
Ägarperspektiven är centrala för att ett samhälle ska utvecklas positivt. Har vi då ett tillräckligt modernt system för ägande och ägaransvar? Har vi ett skattesystem som gynnar ansvarsfullt ägande eller gynnar det spekulation före just ansvarsfullt ägande? EU har velat ta bort det system vi haft/har i Sverige där aktier kan ha olika röstkraft vid bolagsstämmor. Är inte det svenska/Nordiska systemet med A- och B-aktier ett utmärkt sätt att försöka säkra mer långsiktighet i hur ett Aktiebolag drivs? Hur bra aktieägare är finansbolag som använder superdatorer och algoritmer för att ständigt köpa och sälja aktier i jämförelse med den som köper aktier som en del av ett långsiktigt sparande och för att man vill bidra till bolagets framgångar? Och hur ska vi förhålla oss till att dagens framgångsrika företag ofta köps upp av amerikaner, kineser och andra som flyttar verksamheterna från till exempel Sverige till andra delar av världen? Det innebär ju att bolag som blivit säg 50 anställda och som kan bli 5.000 anställda "enbart" ger sina aktieägare massor av pengar men lokalsamhället förlorar ett nytt SCANIA, VOLVO, Ericsson, Electrolux etc. Jag delar UNTs ledares syn att det är hög tid att inom politiken utveckla systemen för ansvarsfullt ägande. Vad innebär det och hur kan det ägandet premieras före kortsiktigt finansklipperi? Jag anser att kortsiktighet ska missgynnas och långsiktighet gynnas, vad tycker du?
http://www.unt.se/asikt/ledare/dags-att-diskutera-agande-igen-4356315.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar