torsdag 8 september 2016

Betalningsförmåga

Företagsamhet
Visst förstår du att det är ett samhälles företagsamma förmåga som avgör hur välmående det är eller ej? Företagsamhet är inte enbart kopplat till företagande men grunden för ett högt generellt välstånd är företagande. Därför är det särskilt viktigt för samhällen som vill utvecklas positivt att man hjälps åt att skapa bästa möjliga jordmån för företagande. Alla företag startar som små företag. De flesta företag förblir små företag. Summan av allt företagande skapar bottenplattan för ett rikt samhälle som kan hjälpas åt att bygga attraktiva närsamhällen och klara av att ta ett gemensamt ansvar för att svaga människor kan få ett anständigt stöd och undvika misär. I sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att de allra flesta företagare är hårt slitande människor som saknar de flesta trygghetssystem som anställda har, glöm aldrig det!
http://www.synonymer.se/?query=f%F6retagsamhet


Ett av huvudskälen till varför jag valde Centerpartiet som min politiska plattform är att Centerpartiet är det parti som sedan starten alltid förstått företagandets villkor och kämpat för att dess förutsättningar ska vara goda. Särskilt de mindre och medelstora företagen som inte har alla de resurser som stora företag har. Om svenskt välstånd ska försvaras och utvecklas är en företagarvänlig politik avgörande. Långt ifrån alla partier förstår det. Det är dumt att ta vårt välstånd för givet. Det är oklokt att tro att inte ditt val av parti i val saknar större betydelse. Om du vill att så många människor som möjligt, i våra svenska samhällen, ska ha god betalningsförmåga är det viktigt att rösta på partier som kämpar för den goda jordmån som krävs för att företagsamheten ska blomstra.
http://www.unt.se/asikt/debatt/sa-far-vi-fler-jobb-4359588.aspx


Välfärdsstaten
Du tar väl inte vårt välfärdssamhälle för givet? Det har skapats genom massor av företagsamhet och många generationers hårda arbete. Ett särskilt tack till min morfars generation och generationen innan honom som skapade den bas som vi fortfarande njuter frukterna av. Har denna generella välfärdsstat en positiv framtid? Bara om vi förtjänar den genom företagsamhet och hårt arbete. Det går inte att skapa framgångar på andra sätt. Det har aldrig gått och det kommer aldrig att gå på något annat sätt.


Vårt generella välfärdssamhälle är i gungning. När vi höjer skatter och inte "sparar i ladorna" i så kallad högkonjunktur är "tiden ur led". När välfärdssystemet uppbyggt av höga skatter inte klarar av att leverera samhällstjänster av hög kvalitet så börjar det samhällssystem vi idag känner gunga i sina grundvalar.


Stig-Björn Ljunggren, Socialdemokrat, skriver en läsvärd krönika i det senaste numret av DagensSamhälle. "Välfärdsstaten är ett bra exempel på vad upplyst egoism kan åstadkomma.
Om folk inte längre tycker att systemet ger vad det lovat kommer de att försöka bryta sig ur.
Sambandet mellan vad vi betalar till systemet – och vad det levererar – börjar svikta. Det gröper ur medborgarnas vilja att stötta systemet. Det är inte människors godhet som gör dem villiga att delta, utan känslan av att det också ger något tillbaka. Uteblir leveranserna sviktar stödet.
När dessutom det politiska etablissemanget i sin helhet har en uppenbar oförmåga att göra något åt problemen ger det en dyster prognos för folkhemmets framtid.
I synnerhet om socialdemokratin fortsätter att tro på sin egen myt om välfärdsstatens godhet. Och glömmer bort att partiets finaste stunder har präglats av kallhamrad rationalitet, inte vilja att sjunga i änglakörer."
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/uteblir-leveransen-sviktar-stoedet-foer-vaelfaerdsstaten-27192


Om allt fler av oss medborgare börjar misstro välfärdsstaten kommer dess betalningsförmåga snabbt försämras. Om det inträffar vaknar vi en dag upp och undrar hur det kunde gå så snett med ett samhällsbygge som tidigare klarade av att ge alla människor en rimlig lägsta levnadsnivå och alla våra barn en jämlik möjlighet att förverkliga sina personliga drömmar. Jag kämpar för att alla människor i vårt samhälle ska fortsätta att få de jämlika möjligheterna. Det kräver många reformer och att de offentliga verksamheterna skärper till sig och börjar leverera det vi betalar för med betydligt bättre kvalitet än idag. Jag är inte imponerad av regeringens arbete. De stora förlorarna på den politik som förs är våra svagaste. Skärpning! Det politiska hantverket måste bli bättre på att lösa problem och stärka möjligheter. Annars fortsätter vi som samhälle att missa målsättningen att ge alla invånare goda livsmöjligheter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar