fredag 30 september 2016

Snabba förändringar och vinst

Energiförsörjande företag har genom tiderna tjänat massivt med pengar. Finansmarknaden har också alltid varit lönsam för de som skött sin verksamhet klokt eller som lyckats lämna över egna spekulationsförluster på skattebetalarna.... Informationsteknik och tjänster runt dess möjligheter har också varit lönsamt länge.

Upp och ner
Inom den snabbrörligare tekniska världen är dock regleringarna minimala jämfört med energimarknaden och finansmarknaden. Etableringshindren är också relativt små. Och inom de informationsteknikdrivna branscherna har globala monopolliknande situationer skapat enorm lönsamhet. Google är ett sådant exempel där deras tillväxt och lönsamhet varit på historiskt högsta nivåer. "The Winner takes it all". Om man räknar in Googles alla utvecklingssatsningar skulle vinstmarginalerna vara "perversa". Och drömmen om att vara delägare inom nya "Googles" driver investerare in i många riskprojekt som kanske lyckas. Mest intressanta är lösningar som snabbt kan skalas upp globalt och som i praktiken innebär att varje ny försäljningskrona innebär typ 98 öre i vinst. I Sverige är Fingerprint ett lysande exempel på ett företag som kanske lyckas leverera massor av vinster under en tid. Samtidigt som möjligheten till dessa vinster finns ser vi gång efter gång att dessa teknikdrivna företag snabbt stiger i värde men relativt snabbt kan falla ihop då de inte klarar att förbättra sig eller att konkurrenter gör något smartare. Nokia är ett tragiskt exempel på enorm framgång och kort därefter kraftigt förfall. Höga vinstmarginaler lockar alltid nya aktörer på varje marknad. Nu står Google redan inför en stora konkurrensutmaningar. Web-sökningar som hittills ersätts av nya söklösningar som erbjuds av mobila operatörer eller av några smarta entreprenörer. Hur kommer det att gå? Den som lever får C. Men visst är det bra för vår utveckling när marknadsekonomin fungerar!
http://mobile.nytimes.com/2016/09/29/technology/google-assistant.html
http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/fingerprint-lyfter-pa-borsen-6791693

Vinstbegränsningar
Joachim Landström talade inför Äldrenämnden igår. Som väl refererad till i den pågående vinstbegränsningsdebatten var mötet mycket intressant. Han uttryckte stor frustration över att han anklagats för att stå bakom ett förslag på vinsttak. Hans forskning har bara visat sannolika verklighetsbilder av hur hög de generella vinsterna är inom företag som utför offentligt finansierade tjänster. Ett viktigt budskap var att om det finns väldigt höga vinster så beror det ofta på grund av smartare arbetssätt. I takt med att andra på marknaden anpassar sig, eller politiken sänker ersättningarna per insats, så ska det totala värdet per skattekrona öka. Är det dåligt? Så länge som god konkurrens säkras kommer förbättringsarbetet och värde per skattekrona att öka. De som inte klarar konkurrensen lämnar över till andra. Vinstfokuset är dumt! Fokus ska vara på kvalitet och maximalt värde per skattekrona, inte på vinst! Skärpning! Smart konkurrensutsättning är samhällsekonomiskt mycket smart. I alla sammanhang. Håller du med?
http://www.di.se/artiklar/2016/9/1/debatt-sa-raknade-jag-fram-8-procent/
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/vaelfaerdsbolag-kan-tvingas-i-konkurs-27064


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar