lördag 10 september 2016

Drakbesök och äganderätt

Äganderätten
Plakatpolitik fungerar nog på allt för många. Ansvarsfull politik är betydligt svårare än så och varje enskild fråga måste passa in i ett ansvar för helheten. Könskvotering till bolagsstyrelse är ett lysande exempel på idiotisk plakatpolitik.

Till att börja med är äganderätten central i en marknadsekonomi. Det är självklart upp till ägarna att avgöra vilka som företräder dem i ett styrelsearbete. Kvoteringstänkandet är också ett uttryck för förakt kopplat till meritokrati. Det är min övertygelse att de allra flesta styrelser består av ägare och personer som ägarna anser kompetenta nog att bidra till verksamhetens positiva utveckling. När fler kvinnor haft tunga operativa jobb och är bättre representerade bland ägarna då kommer kvinnor på rätt grunder bli många fler även i styrelsesammanhang.

Fokusera på den operativa verksamheten istället. Det är där den riktiga makten, förutom att avsätta och tillsätta VD, finns. Sluta också terrorisera tjänsteföretag inom skola, omsorg och vård där kvinnor i större utsträckning än tidigare tagit chansen att bli företagsledare.

Detta kvoteringsutspel är nog ett desperat försök av MP och S att försöka "reparera" MPs krossade förtroende. Idéer som dessa är typiskt Miljöpartistiska eller Fiiga.
http://www.di.se/artiklar/2016/9/9/ledare-ett-led-i-kampanjen-mot-naringslivet/
http://www.di.se/nyheter/borsens-tungviktare-domer-ut-regeringens-kvoteringforslag/
http://www.di.se/nyheter/hagstromer-lagen-ar-ett-missfoster/
http://www.di.se/nyheter/norge-varnar-for-kvoteringslag/
http://www.di.se/nyheter/loof-om-kvoteringslagen-det-ar-oseriost/
http://www.di.se/nyheter/loof-om-kvoteringslagen-det-ar-oseriost/

Den kraftfulla Draken
Faktumet att jag är drake har onekligen varit en tillgång i mina relationer med kineser. Många människor tror på både det ena och det andra. Många kineser ser människor födda i drakens tecken som mer intressanta än andra. Sug på den du utifrån det svenska "alla människors lika värde"-tänk.

Nu ska jag träna på att skriva några korta men spetsiga inlägg de kommande dagarna. Jag ska till Kina några dagar för att upprätthålla och stärka viktiga relationer, skapa nya och marknadsföra Uppsalas förträfflighet. Det är klokt att inse att Kina på kort tid blivit världens näst största ekonomi.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Drake_(zodiak)
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kinas_ekonomi
http://www.landguiden.se/lander/asien/kina/Ekonomi


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar