torsdag 22 september 2016

Kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna

Kritiskt med tillgång på ingenjörer
Tråkigt att Ericsson tycks anse att Sverige inte klarar av att vara konkurrenskraftiga inom produktionsområdet. Om Ericsson lägger ner all sin produktionsverksamhet i Sverige drabbar det snabbt även utvecklingsverksamheten. Jag har svårt att se att produktutvecklingen ska kunna ske tillräckligt effektivt utan närhet till produktionskompetensen. Ericsson är ett mycket viktigt bolag för svenskt välståndsbygge idag. De negativa effekterna av ett svagt Ericsson ska inte underskattas. Som praktisk startplattform för nykläckta tekniker försörjer sedan Ericsson många andra svenska företag med praktiskt duktiga ingenjörer. Vi får se hur det går.
http://www.expressen.se/dinapengar/ericsson-planerar-sluta-tillverka-i-sverige/

Konkurrenskraft
Min uppfattning är att Sveriges företagsamma människor fortfarande har stora fördelar av att bygga verksamhet i landet.  Många som lever i vår del av landet är kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna. Det är dags för några svenska ledare att kliva fram och visionärt leda landet mot en ny våg av företagsbyggen som uppskattar de kvaliteter som just vår jordmån för företagande erbjuder. Visst finns många strukturella förbättringsmöjligheter men vi får inte glömma alla fördelar vi också har jämfört med andra platser som vi konkurrerar med.
http://www.motivation.se/leda/ledarskap/tre-satt-att-utveckla-konkurrensfordelar
http://www.regeringen.se/contentassets/89bfebaba9d746b8b8805995d10903b7/sveriges-konkurrensfordelar-for-export-och-multinationell-produktion

Hopplöshet är en mycket farlig känsla. I ett "rikt" samhälle känner ingen hopplöshet. Alla kan själva eller med hjälp av sin omgivning se positiva målbilder. I destruktiva och hopplösa miljöer frodas hat och extrema idéer och dess företrädare fiskar "fotsoldater" i dessa vatten.

Problemlösare
Även om vi personligen och våra samhällen löpande upplever både dåliga och goda tider är det viktigt att minnas hur fantastiskt människan utvecklats de senaste tusentals åren. Precis som med aktiemarknaden har det funnits dåliga perioder men över längre perioder har utvecklingen alltid varit positiv. Vi människor blir generellt sätt klokare med varje ny generation. Jag är helt övertygad om att morgondagens samhälle med hjälp av bland annat nanoteknik, 3D printing, smartare digitalisering, personliga avatarer, mer tjänsteutbyten, eldrivna fordon, solenergi, och "löv" energi. "Lövenergi", vad är det? Om bifogad artikel stämmer kommer energiförsörjningen inte vara så svår som många tror. Ofta är det när vi har problem som enskilda människor och lag av människor som vi också hittar lösningar på problemen. Maslows behovstrappa har alltid varit den samma. Skillnaden mellan idag jämfört med 1000 år sedan är att väldigt många fler människor har förmånen att leva ett liv högt upp i pyramiden!
http://www.svd.se/professorns-lov-ska-erovra-varlden-kan-helt-ersatta-oljan/om/klimathotet
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

Svensk värdegrund
Framtiden är ljus även om nuläget är politiskt mörkt. Varje dag bjuder på massor av möjligheter. Det är "bara" att fånga dem. Vilka ska du fånga idag? Kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna människor klarar sig alltid bra. Vi har många sådana människor i Sverige. Lisa Magnusson har fel! De svenska värderingarna leder oss inte fel! Vissa enfaldiga tolkningar av våra grundläggande värderingar leder fel, det är något annat! Framtiden bär på massor av ljus! Särskilt för människor som har förmånen att födas i samhällen med de basvärderingar många av oss har här uppe i norr och med det friska vatten och den rena luft vi berikats med. Jag är mycket tacksam för att jag fått en stark anknytning till just detta samhälle, är du?
http://mobil.unt.se/ledare/de-svenska-varderingarna-leder-oss-helt-fel-4379582.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar