torsdag 1 september 2016

Vackra ord

Ekonomin avgör allt
En sak som alla vuxna människor känner till är att våra ekonomiska resurser skapar många av våra begränsningar. Så är det självklart också för en kommun och för landet Sverige. Idag presenterar Uppsalas majoritet sin budget för 2017-2019. Det gör de samtidigt som vi på måndagens kommunfullmäktige bland annat ska förhålla oss till att kommunens nettokostnadsutveckling åter ökar oroväckande. I tider som beskrivs som mycket goda har Uppsala kommun en ohållbart svag ekonomi. Är du förvånad? Har vänsterpolitik och naivism någonsin skapat starka ekonomier? Nej! Om de inte kan uppnå tillräckligt bra resultat i goda tider, hur tror du det går i dåliga tider?... Om inte Uppsala kommun får ordning på sin ekonomi går vi en mycket tuff framtid till mötes. Är det svårt att förstå? Hur mycket brukar du själv ha råd att göra när du har slut på pengar? Vad tror du man kan göra om man dessutom inte får några fler lån? Du kanske tillhör några av de som anser att redan höga skatter kan höjas ännu mer? Jag tillhör inte de som tror att det är hållbar väg framåt. Trots att räntorna på alla kommunens lån är betydligt lägre än vad vi trodde för bara några år sedan klarar inte kommunen av att säkra en god ekonomisk hushållning!
http://www.gp.se/ledare/snart-kommer-sm%C3%A4llen-f%C3%B6r-kommunerna-1.3740911


Vad väntar runt hörnet?
Precis som den nationella regeringen lyckas alltså inte dagens ledarskap, i påstådda mycket goda tider, samla i ladorna. Sug på den du... Hur tror du det går runt hörnet med en sådan politik? Och hur tror du att vårt samhälle utvecklas när långtidsarbetslösheten ökar, kommunerna får bära allt mer av kostnaderna för människor klassade som ensamkommande barn och den sociala oron ökar? När MP, V och S talar om sociala investeringar kan jag bara konstatera att skolresultaten är allt annat än tillfredställande och att de sociala konflikterna bara ökar och ökar. Men det vill väl vänstern då det ger dem den klassretorik de älskar. Ja, ja inom kort lämnar också staten över fler ekonomiska utmaningar till kommunerna som ställt upp att husera ensamkommande och flyktingar. Tack för den. Regeringen lyssnade och sköt fram den ytterligare pressen på kommunerna men likväl kommer det att bli en stor utmaning för kommunerna att lösa utmaningarna med till exempel ensamkommande när ersättningen från staten kraftigt sänks. Och i kommunens senaste delårsbokslut lyfts de ekonomiska riskerna kopplade till migrationspolitiken tydligt fram. Kort och gott är jag allt annat än imponerad av hur nuvarande majoritet jobbar med sociala investeringar.
http://www.gp.se/ledare/snart-kommer-sm%C3%A4llen-f%C3%B6r-kommunerna-1.3740911


Byggande
Är det bra eller dåligt att det tar tid för byggprojekt att bli verklighet? Processerna behöver verkligen förbättras och snabbas upp men visst håller du med om att det också är viktigt att ett samhälle utvecklas attraktivt? Då kan det inte gå för fort heller. Samhällsbygge är komplext. Det som byggs idag är beslutat innan nuvarande majoritet bestämde. De bestämmer dock över hur styrningen av nuvarande byggprojekt hanteras. De ansvar också för hur trafikflödena i staden nu fungerar. Om man bor i Uppsala kan jag garantera att flödena är kassa.


Vackra ord
"Utvecklat jämställdhetsarbete", "stärkt brukarnas delaktighet", "minskat barngrupperna i förskolan" och "klimatsmart"är exempel på "fina" ord från majoriteten. Men vad är den reella skillnaden mellan deras förda politik och den Alliansen hade fortsatt med? Jämställdhetsarbetet hade fortsatt med oss men inte genom att driva administrativa kostnader. Vi hade fortsatt att rankas som den kommun i Sverige som är bäst på miljö- och klimatarbete. Vi hade fortsatt att ge oss invånare valfrihet och fokusera på att leverantörer levererar den kvalitet vi upphandlat. Vi hade effektiviserat kommunen så att ekonomin blir hållbar. Vackra ord räcker inte för att säkra en bra morgondag även för våra barn! Man måste också klara av att driva en ekonomiskt hållbar politik. Det gör inte MP, V och S i Uppsala!  Det är allvarligt eftersom det är nu kommunen behöver göra kloka insatser för att smärtan i nästa lågkonjunktur inte ska bli för kraftig. Du tror väl inte att vi blivit immuna mot riktigt tuffa lågkonjunkturer? Vackra ord räcker inte! Framgång byggs genom hårt och ansvarsfullt arbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar