onsdag 21 september 2016

Sämst i klassen

Att bygga sin näringslivspolitik endast på hoppet att företagare ska gilla att bo i Uppsala duger inte! Uppsala, med alla sina fördelar, borde självklart vara en av Sveriges attraktivaste platser att driva företag på. Men vad tycker företagarna om politikernas och tjänstemännens generella attityd till företagande? De tycker att den är bland de allra sämsta bland landets 290 kommuner. Vad tycker företagarna om den service de får när de tvingas ha med kommunen att göra? Uppsala kommuns servicenivå till företagare rankas som 283 av 290! Kan man säga annat än ETT GROVT MISSLYCKANDE? Borde vara tillräcklig grund för nyval.

Om bara S, MP och V hade byggt vidare på den grund som Centerpartiet och övriga Alliansen i Uppsala byggde upp tillsammans med näringslivet hade vi kraftigt förbättrat även dessa viktiga nyckeltal! Vi hade kvartalsvisa nyckeltalsuppföljningar och konkret förbättringsarbete som jag själv aktivt följde upp. Politikers närvaro på dessa uppföljnings- och problemlösarmöten vittnade tydligt om synen på företagande. Att ledande politiker aktivt deltar i det viktiga arbetet är särskilt viktigt när ledande tjänstemän saknar lokal förankring. Men, men nya regimer ska göra på sitt sätt....

Samverkan utifrån enskilda politikers förståelse för företagandets villkor krävs för framgång! Och om inte framgång inom företagsamheten uppnås är det slut med den generella välfärden. Tänk att det ska vara så svårt att fatta för vänstern och naivister. Framförallt vänstern är mästare på att driva på samhällets kostnader och USLA på att skapa intäkter på andra sätt än ofta destruktiva skatter!
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/uppsala/uppsala-kan-battre_655764.html

Att Sveriges MP- och S-regering i så kallad högkonjunktur, och i en tid där pengar är "gratis", straffar både enskilda svenskar och företagare med ännu högre skatter då styr vi mot en fattigare framtid. Regeringens näringslivspolitik och jobbskattepolitik är djupt beklaglig. Regeringens politik att ännu mer straffa människor som jobbar hårt och göra hårt arbete mer olönsamt är korkat! Regeringens egna prognoser indikerar en miljon svenskar i utanförskap inom en nära framtid. För att lösa de utmaningar vi har måste fokuset vara att 1) stimulera företagsamheten 2) göra det mer lönsamt att jobba 3) kraftigt reformera bidragssystemen 4) bygga bostäder som är betydligt billigare än idag!

Jag gör vad jag kan för att min dotter ska lära sig maximalt i skolan. Särskilt att hon ska bli duktig på svenska, engelska, spanska och mandarin. Då kommer hon enkelt kunna flytta till samhällen som förstår hur man bygger högt välstånd. Det är samhällen som har minst lika mycket fokus på intäktssidan som kostnadssidan. Vill du tillhöra ett lag som är sämst i "klassen"? Vill du tillhöra ett lag som bara erbjuder sina spelare sämre och sämre förutsättningar? Det tror jag inte! Rösta klokare i valet 2018! Din röst har betydelse för hur bra kommande generationer kan få det i just vårt samhälle. Uppsala kan och måste förbättra företagandets villkor kraftigt!
http://www.di.se/nyheter/det-forsamrar-klimatet-for-entreprenorer/
http://www.di.se/nyheter/sa-mycket-hojs-elskatten/
http://www.gp.se/ledare/ingen-robin-hood-i-regeringens-budget-1.3801984

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar