söndag 25 september 2016

Stor förbättringspotential

Håll med om att det är korkat att bara fortsätta att ösa pengar på verksamheter som inte fungerar tillfredställande? Ta till exempel Migrationsverkets- och Arbetsförmedlingens verksamhet. De saknar inte ekonomiska resurser men även om vi bortser från att de har tuffa volymutmaningar är jag sedan länge allt annat än imponerad över hur väl och effektivt de klarar sina uppdrag. Skolan är ytterligare ett bedrövligt exempel. Trots att vi svenskar satsar mest pengar i världen per elev kan resultaten av de satsningarna inte kallas annat än misslyckade. Vårt skolsystem misslyckas både med att matcha fram spetskompetens och att tillräckligt bra matcha funktionshindrade samt studieomotiverade elever mot en kompetensnivå alla satsade pengar borde kunna omsättas i.

"Vi behöver mer pengar för att klara vårt uppdrag" är det ständiga mantrat från offentliga verksamheter. Och när politiker ska framstå som "duktiga" satsas mer pengar på verksamheter som inte levererar. Personligen kan jag efter några år i Uppsalabornas tjänst konstatera att vägen mot bättre resultat, och en hållbar ekonomi, handlar om nytänkande och smartare arbetssätt. Det är min 100% övertygelse att vi kan nå önskade resultat mycket bättre om vi mycket bättre utnyttjar modern teknologi och organiserar verksamheter smartare. Motståndet är sannolikt kompakt, inte minst från bakåtblickande fackföreningar. Det får dock inte hindra oss som är politiker, folkets företrädare, från att kraftigt sätta press på att smartare arbetssätt och organisationer ska frigöra massor av resurser. Resurser som kan satsas på ännu mer förbättringar samtidigt som inte skattetrycket höjs. Vad väntar vi på? Kryssa politiker du tror har tillräckliga erfarenheter och kraft att frigöra all denna kraft så är jag säker på att även våra barn möter en ljus framtid.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23583296.ab

Tänk nytt
Sveriges delar och offentliga organisationer kan mycket bättre än nu! Det enda som saknas är ledarskapet för att det ska bli verklighet. Visst är det positivt att det är så "enkelt" att säkra en positiv morgondag även i vår del av världen! Man löser inte dagens utmaningar med gårdagens metoder! Man klarar inte den globala konkurrensen om välståndet om vi gör som förr.
http://www.larssorqvist.com/2016/02/23/innovation-och-ständiga-förbättringar–-så-hänger-det-ihop-30828427

Centerpartiet matar på med förbättringsförslag
Det känns positivt att tillhöra ett parti med många förbättringsförslag. Både lokalt och nationellt klarar Centerpartiet av att mata på med förändringsförslag som leder mot en positiv framtid. Hur kommer det sig att till exempel Socialdemokraterna bara vill återställa till något som de tycker fungerade förr? Klarar inte socialdemokratin att förhålla sig till en ny verklighet? Så tycks det vara.
http://www.gp.se/ledare/lööf-tänker-längre-än-till-2018-1.3811951

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar