tisdag 27 september 2016

Smalare och vassare

Reformera det politiska systemet
Hur ändrar man något när de som ska fatta besluten själva upplever att de förlorar på ett förslag? Hur många människor är så stora att de kan fatta det klokaste beslutet men som kan innebära egoistiskt sämre villkor? Det behövs gott om reformer i Sverige. Att reformera det politiska systemet är inget undantag. Hur lätt är det att göra det? När politikernas villkor kraftigt försämrades nyligen så gäller de nya villkoren personer som sedan dess är nya politiker, inte de tidigare. Som jag tidigare skrivit tror jag att de demokratiska konsekvenserna av dessa kraftiga försämringar kommer att bli mycket negativa. Politikers integritet både inom sina egna partier och i förhållande till olika särintressen har kraftigt försvagats. Genom åren har det gjorts flera försök att ändra på hur vår demokrati ska fungera. De flesta har i huvudsak misslyckats. Inte minst kan man tycka att vårt demokratiska system kan uppdateras så att det blir lite lättare att bilda majoritetsregeringar lokalt och nationellt. Då skulle inte dåliga "egenmäktiga" lösningar som Decemberöverenskommelsen vara aktuella. Som sagt, varför försämra för sig själ...
https://demokratiutredningen.info/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20165/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/
https://sv.wikipedia.org/wiki/December%C3%B6verenskommelsen
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Storbritannien/Politiskt-System


Ny regional indelning av Sverige
En ny regionindelning av Sverige kan vara positiv. Region Västra Götaland och Skåne måste ses som positiva exempel. För att det ska bli riktigt bra för oss invånare är det viktigt att staten matchar sin indelning av Sverige med de regioner som sannolikt skapas. Det är också viktigt att staten lämnar över så mycket ansvar som möjligt till dessa regioner. Sannolikheten för att dessa regionala politiska företrädare bättre kan företräda det mindre regionala område de företräder är större än att riksdagsledamöter kan klara det samma. Utgångspunkten för alla kloka förändringar måste dock vara att man har klart för sig vilka problem man vill lösa med ett nytt sätt att arbeta. Decentralisering av statlig makt måste vara en självklar del av de förbättringar ett nytt sätt att arbeta ska leverera. I den bästa av världar skapar en liknande lösning mer regional utvecklingskraft. Så kan det bli om det inte blir en massa regionalt tjafs på grund av att en regions delar inte har naturliga gemensamma intressen. I regioner som täcker mycket stora geografiska ytor är det lätt att inse att dessa gemensamma intressen ofta kan saknas.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/landshoevdingar-sagar-nya-sverigekartan-25484


Decentralisera mera
Låt oss anta att Sverige förblir medlemmar av EU även om det gungar ordentligt inom unionen. Låt oss anta att +65% av riksdagens arbete fortfarande går ut på att översätta EU regler till svenska lagar och regler. Låt oss anta att Sverige får sju större regioner med runt 1,5 miljoner invånare i varje region. Låt oss också förstå att tillgången på erfarna människor som räcker upp handen för att på heltid tjäna sitt samhälle som politiker är mycket begränsad. I ljuset av det kan med fördel antalet riksdagsledamöter minskas till mellan 175-199. De 50% riksdagsledamöter som förlorar sin plats i riksdagen kan då med fördel stärka konkurrensen bland politiker i kommuner och regioner. Det skulle vara klädsamt om ett förslag på typ en halvering av antalet riksdagsledamöter kompletterar förändringen mot en starkare regionalisering av riket Sverige. Tror du att det kommer att hända?


Inom EU politiken driver Centerpartiet en väg framåt som bygger på att EU ska vara smalare och inom färre områden vassare i sitt politiska arbete. Med fördel kan en liknande logik drivas för att modernisera och förbättra det politiska arbetet i Sverige. För att försvara och utveckla vårt välstånd måste vi bli snabbare och mer förankrade bland invånarna för att klara den globala konkurrensen. Enskilda kommuners förbättringsarbete är i särklass viktigast för att olika delar av Sverige löpande ska genomföra nödvändiga förändringar. Statens klåfingrighet och allt för omfattande detaljstyrning måste reduceras. Smalare men vassare tack!
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/decentralisering
https://www.centerpartiet.se/eu-smalare-men-vassare/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar