onsdag 14 september 2016

Konkurrensförmåga

Hur klarar man konkurrensen mot till exempel kineser som har en ofattbart stor inhemsk marknad? Vad krävs av ett samhälle som det svenska om ett generellt välstånd ska kunna försvaras? Shanghai och de olika "kommunerna" runt Shanghai är ofta mer befolkade än hela Sverige. Och antalet välutbildade ingenjörer är imponerande och affärstänk tycks varje kines bära på.

Sverige är ett litet land långt ifrån de stora marknaderna på vår jord. Men så har det alltid varit. Ändå har vi lyckats hävda oss ok globalt under många år. Vikingarna var ofta ute på sina "handelsresor". Att Internet och flygförbindelser gjort världen mer lättillgänglig, är det en fördel för oss eller inte? Kan det vara så att hela Sverige inom 100 år blir som en glesbygd utan framtidshopp? Det tror inte jag. Tvärt om tror jag att bland annat klimatutmaningarna talar för Sverige och övriga Norden som boende och verksamhetsplatser. Det som avgör om Sverige lyckas försvara sitt generella välstånd är att vi får tillräcklig politisk kraft att leda landets delar mot framgång. Det största hotet mot svenskt fortsatt generellt välstånd är politisk oförmåga. Hur löser vi det? De flesta politiker och partier vill att framtiden ska bli bättre. Men underskatta inte skillnaderna om hur det ska gå till. Helt klart är att bättring krävs om Sveriges offentliga sektor och alla skattepengar ska kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster med kvalitet.

Men det är klart att Sverige möjligen kan leva gott på att rika kineser gör som många svenskar gjort i Spanien. De köper tillgångar hos oss och bor här mer och mer. Vi erbjuder bland annat ren luft och friskt vatten. Det är tillgångar som skapar konkurrenskraft bland hälsoorienterade kineser. Det minsta som krävs för att vi ska klara av att försvara vårt välstånd är att lyckas bättre med att utbilda våra barn, säkra bra metoder för livslångt lärande och ett bättre politiskt samarbete.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/politik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar