söndag 18 september 2016

Ansvarsutkrävande

Vad väntar runt hörnet? De flesta har inte en aning. Den som möjligen har en liten känsla för vad som finns där är människor som planerat att något ska hända just där då du svänger dit.

Framtiden är oviss och hur den utvecklas är komplext och omöjligt för någon att säkert förutse. Många försöker dock sia om framtiden och duktiga investerare är bra på att minimera risk och satsa på rimligt säkra "hästar".

Eftersom ingen vet något säkert om framtiden, kan till exempel politiker hållas mer personligt ansvariga om de i efterhand "borde ha förstått bättre"? Svårt. Det kanske bara är genom val som politikers förmåga, eller oförmåga, kan belönas eller straffas? Precis som för investerare är det oftast inget brott att fatta dåliga beslut. En ständigt positiv människa tror sannolikt på det individen väljer att göra. Slutsatsen blir alltså att vi väljare måste ta vår röstmakt på större allvar och rösta på politiska företrädare vi anser tillräckligt dugliga och ärliga för att rimligt bra kunna bidra till en bättre framtid.

Är Alice T för hård i sin kritik? Är oron över Göteborgs utveckling en generell storstadskänsla idag? Saknar vi mod bland de flesta ledande politikerna idag? Var det bättre förr? Varför vågar så få tala om hur det är? Det kanske inte är som det är?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-en-rättsskandal-i-vardande-1.3771058
http://mobil.folkbladet.se/opinion/staty-for-fornuftet-om4285628.aspx
http://www.gp.se/ledare/peter-hjörne-vi-har-alla-ett-ansvar-1.3772827

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar