onsdag 7 september 2016

Inflation i misstag


Var är vi påväg?
Var leder alla billiga pengar oss? Helt klart är att det är omöjligt att alla billiga pengar som östs ut över världen sedan 2008 kommer att sluta i en mjuklandning. Varför tror du G20 mötets fokus var på "hur får vi igång tillväxten?" trots att sedelpressarna gått varma i åtta år! Åtta år!!! Och parallellt med detta läge med svag tillväxt växer protektionisten (att man försöker bygga handelshinder med mera för att hålla upplevda konkurrenter borta) kraftigt, knappast en väg framåt som är klok för att stimulera ekonomisk tillväxt. Knappast en klok väg framåt för att undvika väpnade konflikter.
Hyperinflation
Många enskilda personer, kommuner och länder är kraftigt överbelånade redan idag. Hur hållbart är det att försöka skapa mer tillväxt genom att skuldbördorna ska bli ännu högre? Vilka är vinnarna på denna väg framåt? Som vanligt främst de som redan är väldigt förmögna. Men hur ska världen ta sig ur detta ekonomiska dilemma? Svaret är självklart att det nuvarande sedelpressandet kommer att få en tuff landning och i bakvattnet till den landningen kommer vi att få en ny ekonomisk ordning. Ekonomi är skapad av människor och dess förutsättningar och spelregler kan ständigt förändras av människor. Som vanligt kommer dessa förändringar oftast när det är helt nödvändigt, inte när det är klokt att genomföra dem. Inte ens demokratier klarar helt enkelt av att i tid få tillräckligt många att se på nuläget på ett liknande sätt och kompromissa fram förbättringsreformer som kan leda i en bättre riktning. Ett sätt att försöka trolla bort många av de skulder som finns är att låta inflationen skena. Är det återigen vad vi kan förvänta oss? Även om det kan vara "kul" för kraftigt skuldsatta är det inget gott som historiskt kommit ut av en liknande utveckling. Det är också därför vi under många år haft en ekonomisk politik som haft fokus på att bekämpa inflationen. Håll med om att det blir komiskt om den politiken landar i hyperinflation.  
http://www.va.se/nyheter/2013/10/07/207-procent-tidernas-varsta-hyperinflation/


 

Lära av misstag

Lär vi människor inte av våra misstag? Visst har vi ständigt nya tider med nya förutsättningar men på väldigt många sätt är mänskligt beteende det samma som för tusentals år sedan. Du tror väl inget annat?  

Jag undrar om alla politiker som haft väldigt högt tonläge om vad som varit rätt att göra, och vad som är rätt att göra, i olika frågor också kan erkänna när de haft fel? Sannolikt inte. Just den föränderliga världen vi lever i brukar kunna användas som en politiskt bra flyktväg för dem som inte vill erkänna att de saknade vilja eller förmåga att se åt vilket håll en vägvandring förde oss. Personligen tycker jag att det är klokt och klädsamt att erkänna att man hade fel när det inträffar. Alla människor gör tankevurpor och får fel om vad som väntar runt hörnet. Inget konstigt med det. Men det som skiljer de jag respekterar från de jag har svårt att respektera är människor som också lär av sina misstag.

Ett stort misstag en politiker, folkets representant, kan göra är att inte företräda just de människor man ska företräda på ett ansvarsfullt sätt. Varje enskild politiker har ett förtroendeuppdrag som är kopplat till avgränsade geografiska ytor och dessa ytors invånare. Vad innebär det? Det innebär självklart att man behöver tänka och agera större än protektionistiskt men det innebär också att man måste förstå att huvuduppdraget är att värna och utveckla det egna folkets bästa. I möten med andra företrädare får man sedan kompromissa och kryssa sig fram mot en framtid som förhoppningsvis är positiv för de flesta. Är det svårt att förstå denna självklara logik? Uppenbarligen för vissa. Migrations- och integrationspolitiken har haft och har en inflation av misslyckanden i sitt bagage. Hur kunde det bli på detta sätt? Och hur länge till tror de som styr sedelpressarna att den metoden kommer att rädda oss?... Nyval!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar