måndag 19 september 2016

Ekobrott

Brottslighet ska bekämpas. Särskilt farlig organiserad brottslighet. Brottslighet göder det mesta som vi vill slippa i vårt samhälle som till exempel drogmissbruk, prostitution, våldsbrott och korruption. Dagens största former av grov brottslighet, som representerar stora ekonomiska värden, är missbruk av våra bidragssystem, falsk fakturering, länsade bankkort och företagstransaktioner med bedrägliga syften. Att bekämpa och lagföra dessa brottslingar är väldigt viktigt då det utöver det vidriga ovan också förstör för allt seriöst företagande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomisk_brottslighet
https://www.ekobrottsmyndigheten.se

En av allt för många myndigheter i Sverige är Ekobrottsmyndigheten. Är det en myndighet som kan rättfärdigas? Hur mycket har deras klantiga hantering av SAAB-affären och HQ bank kostat oss skattebetalare? Är det rimligt att på svaga grunder processa för kostnader som vida överstiger eventuellt möjliga krav på rika styrelseledamöter? Symboliskt ja OM de har tillräckligt med underlag för att kunna vinna en domstolsprocess. Det är inte olagligt att göra dåliga affärer i Sverige. Om rättsliga fel ska kunna bevisas måste åklagaren klara av att visa att ont uppsåt förelegat.
http://www.svd.se/om/hq-rattegangen
http://www.hd.se/2016-09-07/rattegang-om-saab-i-januari

Finns det en sammanställning över hur mycket Ekobrottsmyndigheten kostat och hur många brottslingar de klarat av att få fällda? Avveckla myndigheten eller fokusera den helt på att bekämpa bidragsfusk! Om den myndigheten får rätten att samköra till exempel data från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, skolor och socialförvaltningar är jag säker på att myndigheten skulle kunna göra reell nytta. Nytta både med att motverka enskilt bidragsfusk men främst för att bekämpa organiserad brottslighet som inom assistans till funktionshindrade.
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:468450/FULLTEXT01.pdf
http://www.expressen.se/ledare/gor-upp-med-assistansfusket/
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand

Vad hände med Trustorsvindlaren Posener? Varför ska brott utförda av kända brottslingar någonsin preskriberas bara för att de har råd att gömma sig från rättvisan?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Trustorhärvan
http://www.svd.se/posener-det-ar-taskigt-att-skriva-om-mig

Istället för att jag felfokuserade politiska poäng på "vinstjakt" borde allt fokus ligga på maximalt avsett värde för varje satsad skattekrona och på bekämpning av ekonomisk brottslighet. Hur svårt kan det vara?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar