lördag 24 september 2016

Land ska av lagar styras

Tänk dig själv att du tagit dig från en fattig tillvaro i Sverige till en rik del av Australien. Där söker du asyl från jantelagen, vänsterpolitik, extremt skattetryck. Din asylansökan avslås mycket sannolikt om du inte har för dem mycket eftertraktade kunskaper. Och australiensarna kommer att se till så att du kommer tillbaka till gå igen. Självklart skulle du bli arg och besviken. Du hade säkert använt dina sista kronor för att ta dig dit för drömmen om ett bättre liv. Australiensarna är väldigt restriktiva redan från början. Det har inte vi varit. Ur ett individuellt perspektiv är det lätt att förstå frustrationen och att det inte lockar att återvända till det man så gärna velat lämna. Ofta är man också en familjs tänkta ankare med uppgiften att ge flera människor en biljett ut från en upplevd negativ tillvaro mot en föreställning om en möjlig bättre livsmiljö. Om man tar ett större perspektiv på frågan landar de flesta i slutsatsen att våra lagar måste upprätthållas och att lagarna också måste uppdateras så att de talar ett entydigt språk. Alice Teodorescu, liberal, beskriver på ett bra sätt att det är orimligt att Sverige inte upprätthåller de lagar vi har och att en stat inte kan tala med kluven tunga. Visst har hon en stor poäng även om det ur ett individuellt perspektiv är tragiskt?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-värna-rättsstatens-principer-1.3811144

Lagstiftning och rikets budget ska fastställas i riksdagen
Mätning efter mätning visar att Sverige har ett svårt politiskt läge. Det sägs vara högkonjunktur tack vare billiga pengar och enorma migrations- och integrationskostnader. Det är med andra ord en bedräglig högkonjunktur. Det känns sådär att vi har en så svag politisk situation i så svåra tider som nu. Hur fort kan vi få en bättre politisk situation när nästa lågkonjunktur slår in? Och hur går det för missnöjespartier som Fi, V och SD i lågkonjunktur... Och intressant att Di tycks negligera L och KDs tuffa situation. Mycket talar för att de partier som finns representerade i Sveriges riksdag måste tänka sig helt nya samarbetsformer framöver. Det kommer att krävas om de ser till svenskarnas bästa.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dnipsos-moderaterna-har-svart-att-ta-valjare-fran-sd/
http://www.di.se/artiklar/2016/9/23/ledare-annie-loofs-lyft-starker-alliansen/
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/marteus-sluta-dromma-om-ett-pytte-sd/

Vallen har rämnat
Partier som gör anspråk på att vara folkrörelsepartier måste löpande inkludera alla medlemmar bättre i idéutveckling och beslutsfattande. Spogg var under en tid ett demokratisystem som jag var med om att bygga upp. Redan då kunde modern teknik användas effektivt för att löpande inkludera många medlemmar. Idag är det tekniska stödet för ett modernt folkrörelseparti väldigt mycket bättre än när Spogg lanserade "gör din röst hörd". Och användarvänligheten blir bara bättre och bättre. Förtroenderåd är så 1900-tal, dax att våga och vilja, inkludera många fler. Även om det begränsar enskilda ledande politikers handlingsutrymme. Ett handlingsutrymme man självklart kan få om man lyckas argumentera för nödvändigheten. Vi lever i en ny digital ålder med enorm digital kraft. När nutidsanpassas det politiska arbetet bättre? Kan segheten bero av något annat skäl än rädslan att låta alla medlemmar få en enkel chans att göra sin röst hörd? Personligen tror jag att vår demokratiska positiva kraft blir mycket starkare om chansen för enskilda partimedlemmar, och invånare i stort, får en bättre chans att påverka våra vägval i samhällsbygget. Tillsammans kan vi utveckla just vårt samhälle att erbjuda goda livsmöjligheter även för kommande generationer. Ingen annan kommer att göra det åt oss!
http://www.gp.se/ledare/vallen-har-rämnat-1.3802356

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar