tisdag 23 maj 2017

Misslyckad näringslivspolitik


Döda fiskar simmar nedströms 
Vår positiva framtid ligger i händerna på vår förmåga att säkerställa en hög grad av företagsamhet inom våra samhällen. Att vara företagsam kan alla vara. Det är inte "bara" företagare som är företagsamma. Att vara företagsam innebär enkelt uttryckt att vara starkt inriktad på att möta olika samhällsbehov eller problem med konkreta lösningar som matchar efterfrågan med utbud eller löser problem. Den företagsamma vågar och orkar gå från insikt om behov till att också möta dem med produkter och eller tjänster som matchar behoven. Företagsamma människor är inte rädda för att ifrågasätta befintlig ordning och satsar mycket energi på att försöka bidra till förbättringar. Företagsamma människor är aldrig "medströmsfiskar". Jag är säker på att du känner igen några företagsamma människor i din omgivning. Vårda dem ömt, även om de är jobbiga lite då och då. Det är tack vare dem som våra samhällen utvecklas.

http://fokusstartaochdriva.se/editorial/bara-do%CC%88da-fiskar-simmar-medstro%CC%88ms/
http://www.dt.se/dalarna/falun/hon-ar-undantaget-som-bekraftar-regeln
Stort misslyckande

Få samhällen i Sverige har så goda förutsättningar för framgångsbygge som Uppsala. Ändå underpresterar Uppsala kraftigt i sin förmåga att vara en attraktiv plats för företagare. Årets näringslivsranking är en ännu en kraftig snyting på Uppsalas politiska majoritet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna vill nog bättre men kan inte gömma sig bakom dåliga val av politiska samarbetspartners. Håll med om att det inte är svårt att förstå att företagsklimatet försämras när MP är tillväxtfientliga och V företagarfientliga. Att kraftigt förbättra näringslivsklimatet är ett hårt och långsiktigt arbete.

Genom Näringslivsrådet, som jag ledde under förra mandatperioden, var vi på god väg mot en mycket bättre och hållbar framtid i Uppsala. Det metodiska arbetet mot kraftiga förbättringar av kommunens företagarstöd, starkt förankrade inom näringslivet, avvecklade den nya företagarovänliga politiska majoriteten. Efter 1 1/2 år försökte de starta upp det igen i en liknande version bortsett från den okloka avvecklingen av de viktiga branschklustren.

Det är mycket olyckligt att politiken i Uppsala inte förstår näringslivets avgörande betydelse för ett samhälles välstånd. Det är också mycket olyckligt att mina kollegor som ledande politiker ägnar väldigt lite tid åt att säkerställa att Uppsala kommun blir näringslivsvänligt. För att det ska bli verklighet krävs ett dagligt, intensivt och målmedvetet förbättringsarbete. Istället för att göra det ägnar sig nuvarande majoritet bland annat åt enkelspårig "Fair trade" märkning, maximal kommunalisering, försämrade villkor för cityhandeln, bristfälliga yrkesutbildningar, misskötta upphandlingar och dålig tillgänglighet samt teoretisk jämställdhetsintegrering. Allt kan bli bättre om näringslivsklimatet kraftigt förbättras! Framförallt kan då det mycket negativa utanförskapet och den allt mer växande segregationen motverkas betydligt bättre än nu. Men det förstår inte tillväxtovänliga och företagarfientliga politiska krafter! Nyval!


Centerpartiet har politiken och kulturen

Centerpartiet har varit och är ett folkrörelseparti skapat av hårt slitande företagare. Sedan över 100 år tillbaka kämpar centerpartister runt om i Sverige för ett gott näringslivsklimat. Vi vet att "samhällsjorden" blir bördig om näringslivet utvecklas positivt och vårdas ömt. Det innebär självklart inte att invånarna ska göra dåliga affärer eller att de få rötskaften inom näringslivet ska komma undan sitt ansvar. Företagsamheten ska uppmuntras och stöttas men dess avarter ska självklart kraftfullt motarbetas. Inte minst av skälet att avarterna förstör rättvis konkurrens bland alla seriösa och hårt slitande företag som ser kvalitet som väldigt viktiga personliga kvalitetsmarkörer. Bifogat kanske du kan läsa Centerpartiet Uppsalas senaste debattnedslag där vi kraftigt kritiserar majoritetens näringslivspolitik. Svenskt Näringslivs senaste ranking är ett deppigt kvitto på att vår kritik mot S, MP och V är mycket befogad. C Uppsala är dock alltid måna om att inte kritisera utan att samtidigt föra fram klokare vägar framåt. Uppsala kan mycket bättre! För att bryta stort utanförskap, växande segregation och mer otrygghet måste vi kunna bättre! Nyval, nyval, nyval! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar