lördag 6 maj 2017

Nutidsanpassad och framtidssäkrad

Tempohöjning
Även om en så ung minister som Gabriel Wikström klokt lyssnar på sin kropp och "time-outar" istället för att bränna ut sig, så måste det demokratiska tempot växlas upp! Utan att försämra kvaliteten i det demokratiska arbetet. Ny teknologi kan mycket väl användas för att klara det. Framförallt för att säkra förankring kopplade till större idéer och konkreta politiska förslag. Även om flera ledande politiker också försöker klara av småbarnsår hjälper det inte för att försöka minska den stora press som gäller för ledande politiker. Demokratin har legitimitetsproblem som är allvarliga. För att stärka förtroendet för det demokratiska arbetet och dess företrädare måste de demokratiska processerna stärkas, det kostar ännu mer tid för politiska ledare. Främst mötestider i traditonella fysiska möten och allt fler Internetmöten.

Ett allvarligt exempel på demokratins bristande förmåga är oförmågan att skyndsamt förhålla sig till den nya digitala världens egenskaper. De flesta egenskaperna är fantastiska och data lätt tillgängliga är redan mer värdefullt än olja. Samtidigt finns stora behov av lagkrav som skyddar personlig integritet bättre men också lagar som bryter upp de extremt mäktiga monopol eller oligopolföretag som några få bolag i praktiken skapar globalt med dagens oreglerade marknad. Nuläget är i huvudsak bra endast för ägarna till monopolbolagen/oligopolbolagen. Inte för övriga och absolut inte för den generella samhällsutvecklingen. I min värld är privata monopol oacceptabla. Även offentliga monopol uppvisar också tydligt samhällsbristerna med monopol. Bland annat i form av stor ineffektivitet som drabbar dem som betalar för tjänsterna eller produkterna. Som så ofta kan du läsa en mycket viktig artikel om detta i det senaste numret av Economist. Det är hög tid för EU-kvarnarna och riksdagens kvarnar att nutidsanpassa och framtidssäkra lagstiftningen i en digital epok! Säkert 99% av jordens befolkning skulle tjäna på det. Men det är klart att monopolisternas lobbykraft är enorm...
http://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource


Möjligheten att påverka
Det svenska samhällsbygget var länge imponerande klokt. Det byggde på en stark demokratisk och jämlik tro kombinerat med ett starkt fokus på det egna ansvaret. Samhället tillhandahåller individuella friheter och jämlika utvecklingsmöjligheter. Individer väljer själva hur de förvaltar dessa världsunika möjligheter i ett världsunikt samhälle. Även om de svenska systemen påminner om de övriga i Norden är fortfarande de svenska unika i sin kollektivistiska syn på hur individuell frihet maximeras. När bidragstänkandet och omhändertagandeivern fick för mycket "bränsle" började det övergripande systemet gunga och utanförskaps- samt parallellsamhällena att växa. Det är tragiskt att liknande destruktiva krafter som Fi vinner allt fler naiva följare i bakvattnet av Miljöpartiets förfall.

"Upplevelsen att livet är "gripbart" istället för slumpmässigt och kaotiskt, och just därför är det möjligt att påverka, ha kontroll över, är central. Att känna delaktighet i något, att känslomässigt investera i det, är lika viktigt. Meningen får oss att vilka vidare."

Mening
Det är mänskligt viktigt att få känna mening och att känna att man kan påverka sin egen situation. Organisationer och samhällen som får sina människor att känna det lyckas alltid mycket bättre än konkurrerande organisationer och samhällen. Och ja, vi konkurrerar ständigt om begränsade resurser som till exempel mänskliga talanger. Vi konkurrerar också ständigt om beskrivningen av verkligheten och i bästa fall om framtida ambitioner. I den konkurrensen konfronteras olika ideologier och syner på människanoch hennes jämlikhet. Den konkurrensen måste få vara öppen och tolerant. Den öppenheten och toleransen mot politiska olikheter är "demokratins ved i den demokratiska brasan". Om man respekterar den öppenheten, beskriver en verklighetsbild som många tror på och visar stor respekt för alla medmänniskor så tror jag man får en stor majoritet väljare bakom sig. Hur kan man tro något annat? 

Alice T slår ett viktigt slag för denna demokratins öppenhet. En öppenhet som även måste gälla krafter som saknar tilltro till demokratins grundläggande spelregler. Krafter som i sakdebatter ska utmanas och kläs av "nakna". Det är min övertygelse att det är så, och endast så som klokhet segrar över dumhet och missriktat människoförakt. 

"En ofri människa är på många vis en död människa, eftersom det är friheten som skissar våra konturer, som ger oss möjlighet att välja vad vi vill göra och därmed vilka vi vill bli."

Sakliga debatter och att obekväma verkligheter inte göms undan i samhällsdebatter leder rätt och uppskattas garanterat av minst 80% av en väljarkår. Så stärks det viktiga förtroendet för folkrepresentanter, politiker, som idag är oroande lågt. När debatterna handlar om sakliga verklighetsbeskrivningar och önskade framtidsbilder blir politiken meningsfull. Det förstår de flesta. 

"Inget politiskt system har bättre lyckats garantera människors frihet som det demokratiska. Men också demokratin har sina svagheter; inte minst dilemmat med de krafter som kan utnyttja de demokratiska spelreglerna för att störta den. I dag finns det två grupper som utgör ett potentiellt hot mot demokratins innersta väsen: auktoritära grupperingar såsom fascister, islamister och kommunister, men också de som går allt längre i sina försök att stoppa dessa gruppers representanter och andra som framför "avvikande" åsikter av något slag."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar