torsdag 18 maj 2017

Vårdparadigmet

Offentligt ansvar
Det är min absoluta övertygelse att konkurrerande verksamheter är bäst för att ge invånare i ett samhälle mest för pengarna och hög kvalitet. Enfald leder oftast till både fördyrningar och sämre kvalitet. Mångfald det motsatta. Våra politiker, och de som arbetar med offentlig upphandling, har ett stort och särskilt ansvar för att sund konkurrens säkerställs. Ibland kan det finnas tillräckligt starka argument för undantag. Vatten och avloppsverksamhet anser jag är ett sådant undantag. Omsorg och stora delar av vården är det inte. Den kan med fördel konkurrensutsättas om det upphandlas klokt, säkerställer att det blir rimligt stor konkurrens och att kvalitetskraven regelbundet följs upp. Självklart ska också upphandlingar främja nytänkande. Samtidigt måste också det allmänna intresset tänka igenom sannolika scenarier så att det nya som testas inte är trojanska hästar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Trojansk_häst

Inom ledarskapskunnandet är värdet av mångfald väl känt eftersom få smarta högsta chefer väljer ledningsgrupper med väldigt lika personlighetstyper. Bara "blå" eller "röda" personligheter i ett lag blir inget väl presterande lag. Bara forwards och en målvakt i ett fotbollslag leder inte mot framgång. Även lag av ledare utvecklas bara tillräckligt i en konkurrensutsatt miljö.

När statliga eller andra offentliga företag upphandlar måste det självklart ske professionellt och transparent. Självklart får inte personer som är jäviga vara med i sammanhang där personliga vinstintressen finns med i bilden. Jag delar DNs kritik av hur Apoteket skött turerna kopplade till samarbetet med Internetföretaget Min doktor. Självklart borde styrelsen vara involverade i liknande utvecklingsprojekt. Och självklart är det olämpligt att så inte varit fallet samtidigt som Apotekets ordförande har starka ägarintressen i Min doktor. Gör om! Gör rätt! Men självklart måste offentligt styrda verksamheter ta sitt ansvar för att vårdparadigmet, med hjälp av den digitala revolutionen, genomförs. Omsorgen och vårdens processer och arbetsmetoder måste moderniseras kraftigt. Det är viktigt för att vi ska klara av att ge våra behövande god omsorg och vård även i framtiden.

Anpassade regelverk
Sverige behöver ett politiskt ledarskap som snabbare ställer om till en omfattande digital tjänstevärld. Det brådskar! Finns förmågan? Hur många har den kunskapen och erfarenheten som krävs? Tyvärr allt för få av dem jag träffar. Självklart gör de flesta ändå fantastiska insatser i demokratins tjänst, men de klarar inte av att driva på det nödvändiga omställningsarbetet. Det brådskar! Just nu har vi ett klassiskt "guldruschläge" eftersom det offentliga inte i tid bestämt rimliga villkor när nya metoder och processer som digitaliseringen möjliggör får vi garanterat massor av skattepengar som slösas bort och många människor som till exempel får antibiotika i onödan. Inte minst kan vi få ännu mer exploderande konsumtion av psykofarmaka. Min doktor kanske har kick-back på recept som läggs hos Apoteket? Om det är så, är det en bra ordning?

"Men varje onödigt besök förblir en onödig utgift - pengar som kunde ha gått till kroniker eller cancervård".

Ann-Charlotte Marteus Relaterade ledare, i Expressen, avslutas med följande citat:
"Det är alla ingredienser som behövs för att bygga kostnadsbomber" 
Läs den, då kanske du känner att det är viktigt att hjälpa till att vi snabbare anpassar våra regelverk till en ny tid. Glöm dock inte att det är viktigt och självklart att ny teknik fullt ut ska användas för att förbättra bland annat alla samhällstjänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar