lördag 20 maj 2017

Jobb, jobb, jobb, kompetens, kompetens, kompetens

"Alla som kan ska jobba! Bara de som måste får leva på bidrag"
Vad tror du om den parollen på första maj i ett Socialisttåg? Det borde inte vara omöjligt om vi går tillbaka till hur Socialdemokrater tänkte när det svenska generella välståndet byggdes upp. "Gör din plikt, kräv din rätt" var en självklar ekvation för framgång. Varför ska någon som är arbetsduglig tas om hand och försörjas av andra utan motkrav när det ständigt finns massor av saker som kan bli bättre genom olika arbetsinsatser som inte utförs? Att göra något är alltid bättre än passivitet. Att få en chans att bidra istället för att vara bidragstagare är stärkande för de flesta. Att göra insatser med andra människor bygger nätverk som kan ge många nya livsmöjligheter. Olika former av Inkluderingsjobb är utmärkta metoder för att vandringen in på den reguljära arbetsmarknaden ska gå fortare och att resan med det livslånga lärandet ska få ordentlig fart.
http://www.expressen.se/ledare/lofven-helt-svarslos-om-de-enkla-jobben/

Rättigheter, skyldigheter, krav eller kravlöshet
Under Socialdemokraternas storhetstid var de tydliga med att vi medborgare har plikter i förhållande till det gemensamma för att få del av gemenskapens rättigheter. Precis som på vilken arbetsplats som helst med andra ord. Gör ditt jobb, lös dina arbetsuppgifter och du får överenskommen ersättning och får ha kvar jobbet. För att göra det möjligt för en medarbetare att förstå vad som krävs sätts tydliga kvalitets- och volymkrav. Nya Moderaterna lyckades initialt nå många fler väljare bland annat för att de "lånade" en del retoriska grepp från Sossarna. Främst talade de varmt om alla hårt slitande arbetare som bär upp det generella välfärdssamhället. Efter Reinfeldts märkliga sorti från politiken har partiet haft det svårt. Möjligen är integrationskraven från "Nya Moderaterna" ett nytt Sossegrepp som kan ge positiva resultat. Det blir onekligen lättare för nya svenskar, som inte arbetskraftsinvandrar, att förstå vad som krävs för att bättre integreras genom tydliga krav. Om Alliansen börjar lägga ihop sina integrationsförslag inom kort kan de utgöra riktigt bra delar av en handlingsplan som äntligen börjar inkludera Asylinvandrade mycket bättre. Att ställa krav och vara tydliga med kraven är kärleksfullt. Samhällskontraktet mellan alla i vårt Sverige måste byggas på tydliga rättigheter och skyldigheter. Så bygger vi gemensam styrka. De allra flesta nya krafter som kommer till Sverige kan och vill bidra. 

Hotet mot demokratin kommer "uppifrån"
Glappet mellan folken runt om i Europa och eliten ökar. Det svenska samhället är inget undantag. Politikerföraktet ökar och missnöjesväljarna blir allt fler. Grepp som Decemberöverenskommelsen gör inte förtroendet för den politiska eliten större. Demokratin behöver förstärkas, inte försvagas. Bifogad artikel är väldigt bra och jag rekomenderar dig som bryr dig om vår demokratiska utveckling att läsa den. Självklart kan vi vitalisera vår demokrati och återigen visa att det sättet att leda ett samhälle på är mycket bättre än totalitära system för alla andra än möjligen den lilla eliten. Varifrån är hotet mot demokratin störst, från samhällstoppen eller samhällsbotten?

"Utbildning är inte bildning och den är inte nödvändigtvis bara av godo. Teknokratisk kunskap är instrumentell. Den har väldigt lite med omdöme, erfarenhet och klokskap att göra. Oavsett utbildningsnivå är det mycket svårt – snarast omöjligt – att förstå hur ett komplext samhälle fungerar. Ännu svårare är det att använda kunskapen på ett bra sätt."
http://www.gp.se/ledare/boström-demokratihotet-kommer-uppifrån-1.4292091

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar