söndag 28 maj 2017

Behövs pojkarna

Många tankar samtidigt
Alla politiska partier har startat utifrån särskilda frågor som samlat och engagerat tillräckligt många. Samtidigt har alltid de partier som blivit annat än dagsländor utvecklat politik inom många sakområden som berör våra liv från vaggan till graven. Självklart är det nödvändigt att ha en helhetspolitik för att vara riktigt trovärdig. Det är enkelt att driva en enskild sakfråga väldigt hårt men verkligheten är att varje fråga är starkt kopplad till andra frågor och andra ställningstaganden som ansvarsfulla partier måste göra. Inte minst inom Centerpartiet finns också spänningar mellan alla dessa politiska ställningstaganden. Du tror väl inte att det saknas konflikter mellan olika ambitioner? Tro mig, det gör det. Inom Centerpartiet är ett sådant vår ambition att vara ett öppet och välkomnande samhälle samtidigt som vi vill att den lägsta nivån som människor ska ha rätt till är på en internationellt sett väldigt hög nivå, samtidigt som skatterna är för höga. Alla partier har målkonflikter inom den egna politiken. Det är den politiska ledningen som utifrån partiprogramen får mycket tolkningsutrymme och som har uppgiften att kompromissa fram vägar som bär så långt som möjligt åt det håll man önskar. I ljuset av hur viktigt det är med en rimligt trovärdig helhetspolitik är det beklagligt att många väljer att rösta utifrån enfrågeperspektiv. Vare sig en landsbygd, Uppsala, Sverige, Europa eller världen är så enkelt att det är en klok väg framåt.
Flickor, flickor, flickor och flickor
För mig är jämställdhet och jämlikhet självklara perspektiv. Jag har aldrig religion, sexuell läggning, etnicitet eller kön som urvalsfaktor när jag har rekryterat medarbetare eller lagkamrater i andra sammanhang. Potential, kompetens och hur en person bedöms passa in och komplettera ett lag är avgörande i urvalet. Under lång tid har det varit väldigt viktigt att kämpa för flickor och kvinnors självklara jämställdhet och jämlikhet med pojkar och män. Utan att förneka våra biologiska skillnader. I Sverige har vi kommit väldigt långt! Oavsett vad Gudrun Schyman och hennes gäng påstår. Om vi nu har politiker som är rätt endimensionella kan det lätt blir problematiskt och korkat om man enbart ser som sitt politiska uppdrag att kämpa för flickors bästa. Kan det vara så att det faktiskt blivit så att det är pojkar som idag och framöver behöver mer stöd än flickor för att öka sina livschanser på ett rimligt sätt? Alla som känner mig har länge hört mig tala om att flickor och kvinnor kommer att dominera inom de flesta skrån i framtiden. Det är enkelt att se i skolor och inom föreningsliv där idag kvinnor tar för sig som aldrig tidigare. Jag vill påstå att det "bara" är barntiden som fortsatt är en större karriärutmaning för kvinnor än för män. Men även det ändras väldigt fort. Allt fler kvinnor ställer inte upp på att mannen inte tar sin del av föräldraledighet och wab. Möjligen kommer kvinnor som Ebba Busch-Thor och Annie Lööf att visa att det går att ha småbarn och ändå prestera på topp utan att barnen far illa. Om det blir så har Sverige tveklöst mest jämlikhet i världen. Det är dags att på allvar se pojkarna.
Läs gärna den bifogade ledaren som jag tycker har stort politiskt värde. Den är viktig. Till exempel Fis världsperspektiv är förlegat och extremt naivt.

"Män är inte bara vd:ar, presidenter och författargenier. De är också framtidens fattigpensionärer. Det svaga könet."


"Emma Leijnses bok ”Fördel kvinna – Den tysta utbildningsrevolutionen” har potential att bli ett klassiskt manifest, vändpunkten till vilken man kommer att hänvisa i framtiden. Hon visar att vi inte har hängt med. Medan vi har glatt oss åt kvinnors framsteg har oron för männen som samtidigt förlorar mark uteblivit. Hon radar upp statistik tills det inte går att väja: en stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter."

"Flickor får bättre skolresultat, blir behöriga till gymnasiet i högre grad och står så småningom för två av tre universitetsexamina i Sverige. Sedan tio år tillbaka går fler kvinnor än män på universitet även om man ser till världen i stort."

http://www.dn.se/arkiv/ledare/upp-till-kamp-for-pojkarna/

Och Eberhard undrar när genusdårskapen ska få ett slut. Hur länge ska annat än i huvudsak kompetens vara avgörande för tillsättningar? Visst har han en poäng? Det är alltid klokt att ha en bra balans mellan hjärta och hjärna vid beslutsfattande.
http://www.gp.se/ledare/eberhard-rensa-upp-i-genusdårskapen-1.4305384

Och tro inte för en sekund att kvinnor med nödvändighet är bättre och snällare än män i ledande roller. Som vanligt handlar inte duglighet om kön utan om kompetens och duglighet. När till exempel moderaten Ulf Kristersson var minister för bland annat sjukförsäkringssystemet vågade han stå upp för att missbruk måste bekämpas och människor få aktivt stöd tillbaka till arbetslivet. De kvinnliga ministrar som idag ansvarar för det samma vågar inte tala om vad de driver för politik. Ja, ja väldigt lite på vår jord är svart eller vitt. Helt klart är dock att i nutidens Sverige är de vassaste ledarskribenterna kvinnor.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/smartaste-tjejganget-sparar-medan-du-sover/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar