lördag 27 maj 2017

Stödtrupp till Alliansen

Hur lite pragmatisk får man vara?
I regeringsställning måste man vara mycket pragmatisk och beslutspotent. Därför måste regeringsministrar vara samspelta. Egna visioner och ambitioner måste också matcha andra partiers i en värld där inget parti kan bestämma själva och där regeringsmakten är i minoritet. Därför kan inte vissa partier vara i regeringsställning men ändå göra stor nytta i det politiska arbetet. MP, Fi och SD är partier som jag anser saknar regeringsförmåga. Två av dem är helt oprövade och det tredje har nu snart visat vad de går för under en mandatperiod. Extrema naivister eller extrema enfrågepartier som stigmatiserar är inte kapabla att leda ansvarsfullt.
http://www.synonymer.se/?query=stigmatisera
Kan man vara ett politiskt parti som inte vill sitta i en regering? Det är klart att man kan vara det. Det partiet bjuder inte sina medlemmar på möjligheten att bli minister men hur många vill bli det? Särskilt idag när det är väldigt komplext, regeringen avgör frågor kollektivt och trycket är enormt i det digitala samhället. Därutöver sätter EU väldigt många begränsningar för vad man kan göra som minister i Sverige idag. När vi dessutom har en parlamentarisk situation som nu kan man verkligen undra vad som lockar. Jag vill ändå inte tro att det är ersättningspaket och status som lockar. Samtidigt verkar det så eftersom Fridolin inte tog det självklara ansvar han borde ha tagit och lämnat tillsammans med Romson. Ja, ett parti kan rikta in sig på att driva sin politik trovärdigt och effektivt i opposition. Mp och V är oppositionspartier och har utan tvekan fått påverka oproportionerligt mycket i opposition. SDs systerparti i Danmark valde, när de hade chansen att ingå i regeringen, att ändå vara i opposition. Vad är viktigast för en partiledning utan en stark och hållbar helhetspolitik? Det borde vara att flytta fram positionerna i sakfrågor. Tyvärr är det nog annat som allt för ofta får styra. Då kostar det väljarmandat, trovärdighet och just förmåga att påverka i hjärtefrågor.
Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga om man bryr sig om kommande generationer och om människor som lever i mindre priviligierade länder än oss i Sverige. Även i Sverige har det extrema vädret ökat i kraft. Nu upplever vi till exempel en allt svårare tid med vattenbrist. Vem kunde ana att vi generellt runt om i hela Sverige skulle få vattenbrist? MP har bidragit till att sätta miljö- och klimatfrågorna ordentligt på den svenska dagordningen. De har faktiskt även en och annan riktigt balanserade, duktiga och ansvarsfulla partirepresentanter. MP borde tänka om och göra sig till det Vänstern varit för Sossarna i massor av år åt Alliansen. Det vill säga en stödtrupp med kraft men som aldrig mer ingår i en regering. De har provat, och det har tydligt visat att det inte fungerar. Det parti som ska klara av att utveckla ett samhälle positivt för sina invånare måste mest vara pragmatiskt. Så enkelt är det. Särskilt när det krävs att många partier går samman för att bilda en regering. I synnerhet om en sådan regering dessutom är en minoritetsregering.  
http://www.gp.se/ledare/alla-har-inte-velat-f%C3%B6lja-med-p%C3%A5-milj%C3%B6partiets-resa-1.4302280
Vad vill du lämna efter dig till kommande generationer? Jag kämpar för att det ska vara något positivt! Det är inte givet om vi inte tar ett större ansvar för hur vi kraftigt nyttjar jordens resurser. Håll med om att det är intressant att USA nu har en ledning som säger sig strunta i klimatutmaningen samtidigt som Kina vill göra ännu mer för att vända den negativa klimatpåverkan vi människor har runt om på jorden. Jag hoppas att även du vill lämna något bättre till våra barn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar