måndag 8 maj 2017

Invånarnas Europeiska union

EU

Samarbetet mellan EUs medlemsländer är viktigt bland annat för att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och för att säkra tillgång till nödvändiga kritiska metaller etc. Framförallt måste EU vara en "jämbördig" part mot USA och Kina. Det är oroande att så många inte tycks vilja se det större perspektivet kopplat till detta viktiga övergripande samarbete. Bara för att det tillåtits växa till en för stor administrativ "börda" bär samarbetet på viktiga möjligheter för ett enat Europeiskt folk.
Frankrike

Frankrike är splittrat och allt fler människor är oroliga, otrygga, arbetslösa och vill isolera sig. Det är ändå väldigt positivt att socialliberalen Macron vann presidentvalet. Det är bra att människor med arbetskrafterfarenhet utanför politiken får ledande politiska roller. Samtidigt måste han klara av att leda processen mot ett Frankrike som nytänder och som bidrar till att EU blir "smalare och vassare". Det blir inte en lätt uppgift. Om han lyckas i parlamentsvalet inom kort blir sannolikt helt avgörande om han ska vända den negativa utvecklingen för landet. 
Smalare och vassare 

Norden har en god tradition av samarbete. Våra länder liknar varandra kulturellt mer än jämfört med många andra länder. Det Nordiska samarbetet bör stärkas. Samtidigt behöver folken i Europa övergripande hålla ihop för att minska riskerna för lokala krig men också för att matcha USA och Kinas intressen utanför egna territorium. Inget land i Europa, inte ens Tyskland, klarar av att matcha USA eller Kina enskilt. Storbritannien har valt BREXIT. Precis som USA allt mer fokuserar om från Europa till Asien har säkert en hel del britter hybris över att de för inte länge sedan hade stort inflytande över Indien och Kina. De tror säkert att de både kan vara USAs och Asiens naturliga hub inom EU. Ingen dum tanke eftersom de har goda kulturella kunskaper och sedan länge starka personliga nätverk etablerade. Samtidigt hoppas jag att EU inte tillåter dem att komma i närheten av att kunna bli en liknande Europeisk hub. Britterna måste självklart få betala ett ordentligt pris för att inte ingå i den Europeiska unionen! Allt annat är ju självdestruktivt för dem som vill kunna geopolitiskt matcha USA och Kina. EU måste definitivt bli smalare och vassare. Att tillhöra EU måste också påtagligt innebära fördelar för det folket jämfört med att vara utanför. Varför har man annars en förening? 

Självklart ska britterna nu få det betydligt krångligare att jobba i ett EU land. Hur britterna väljer att göra i den andra riktningen är deras ensak. "Splittra inte familjer"-retorik är trams. Den som är med i en klubb är med den som inte är med är inte med, på gott och ont. Det finns inga gratisluncher och återigen vill jag poängtera att det måste vara påtagliga skillnader mellan att vara med eller inte vara med i en klubb. 

Det är dags för EU att börja visa på värdena av att vara med istället för utanför som enskilt land. Ett bra sätt att visa det på är bland annat att exemplifiera för oss enskilda människor vad nu britterna återigen måste göra när de till exempel vill jobba, resa eller köpa tillgångar i ett annat EU-land. Även vad brittiska företag måste göra som EU-länders företag slipper. Därutöver bör EU växla upp sitt trygghetssamarbete (Polis, terrorbekämpning och försvar), akademiska samarbete och geo-politiska samarbete. Dessutom är det hög tid att alltid köra dubbla flaggor under VM och OS samt besluta om ett gemensamt administrativt språk som alla ska lära sig från förskolan. Varför inte norska i utbyte mot att Norge helt går in i EU? EU är ett viktigt samarbetsformat som "bara" behöver avgränsas, stärkas och bättre marknadsföras till oss individuella medlemmar. Det är dags för EU att fokusera på tydliga individuella fördelar kopplade till medlemskapet! Det duger inte att endast kapitalister och EU-fantaster upplever positiva värden för att EU ska kunna vara den övergripande samlande kraft som Europa behöver och som vi som enskilda invånare tjänar på! Kan du räkna upp fem positiva saker som EU-medlemskapet ger dig privat jämfört med till exempel din privata relation med USA?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar