torsdag 25 maj 2017

Ockupationsmakt

Om kriget kommer
När jag växte upp fanns något som hette telefonkatalog. En stor tjock bok som delades ut en gång per år till alla hushåll. Där kunde man hitta telefonnummer till fasta telefoner och samhällsinformation av värde. Bland annat fanns det instruktioner om att om främmande makt tar delar av svenskt territorium så förväntades alla svenskar att bedriva gerillakrigföring mot den främmande makten tills de tycker att priset för ockupationen blir för högt och lämnar tillbaks vår frihet. Friheten ska självklart försvaras. För mig är det en självklar rättighet för folk som får sitt territorium taget utan samtycke.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_kriget_kommer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motst%C3%A5ndsr%C3%B6relse
Israel
Jag delar Economist analys att det inte bara är självklart att ockuperad mark ska ges tillbaka till det palestinska folket, det är klokt även för det israeliska folket. Det är dags att på allvar försöka uppnå fredlig samexistens. Precis som danskar och svenskar ständigt krigade med varandra så kan självklart israeler och palestinier leva i fred där båda ländernas folk kan få det både materiellt bättre och tryggare. Den enda anledningen till varför Israels politiker väljer konflikt före seriösa fredsförsök måste vara att de fruktar en tillvaro utan en tydlig och hotfull fiende som enar många israeler. Jag tror de har fel. Jag tror Israel kan utvecklas bättre utan att behöva denna ständiga konflikt.
http://www.economist.com/news/leaders/21722162-more-ever-land-peace-also-means-land-democracy-why-israel-needs-palestinian-state
Donald Trump
Det är en underdrift att påstå att herr Trump chockat många på sin rundresa i Mellanöstern. Självklart används liknande besök för att teckna värdefulla affärsavtal. Så jobbar AB Sverige också när statsminister, andra ministrar, affärshens och kungen drar på säljresor världen runt. Trumps unika resrutt och hans politiskt inkorrekta sätt kan positivt ha rört om lite i den röra och starka motsättningar som finns i Mellanöstern. När dessutom Palestinas president Abbas tydligt beskrev att det palestinska folket inte har något emot att människor är judar men att de är 100% emot ockupationen av det palestinska folkets land, då signalerar även det en ny möjlig väg framåt mot fred och samförstånd. Läs gärna alla de bra artiklar som Economist skrivit om Israel-Palestinakonflikten som bifogas. Det blir intressant att se om Trump lyckas bättre än Obama. Det är svårt att inte lyckas medla bättre än Obamas försök. Bra att han verkar ha förstått att Jerusalem måste vara en delad plats, inte en plats officiellt "ägd" av Israel. Jerusalem är unikt på många sätt. Viktigt att förstå att Jerusalem ses som en helig plats för drygt 4 miljarder människor som klassas som kristna eller muslimer! Det är över hälften av jordens befolkning.  "Endast" 15 miljoner människor klassas som judar på jorden. Jag önskar det palestinska och israeliska folket ett tryggare och mer välmående liv. Det kan bara uppnås för de allra flesta genom fred. Det är inte klädsamt att ett demokratiskt land är en ockupationsmakt under så många år.
http://www.economist.com/news/special-report/21722033-israel-has-become-powerful-and-rich-has-not-found-peace-palestiniansnor
http://www.economist.com/news/special-report/21722032-guide-abc-conflict-how-1967-war-changed-shape-israel
http://www.economist.com/news/special-report/21722031-israels-politicians-promote-religion-and-intolerance-politics-israel-no-longer-offers
http://www.economist.com/news/special-report/21722038-religious-soldiers-are-replacing-kibbutzniks-does-it-matter-israels-army-recruiting
http://www.economist.com/news/special-report/21722037-dazzling-high-tech-firms-divert-attention-serious-productivity-problem-israels

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar