fredag 12 maj 2017

Röstfiskeri


Rimliga pensioner

Det är utan tvekan så att väldigt många pensionärer har det mycket ekonomiskt tufft. De som har det allra svårast får så kallad garantipension. Det är också väldigt många av dessa som tänker rösta på SD i nästa val. Eftersom våra pensionärer är en stor andel av befolkningen är det också en grupp som lockar alla partier. Det är en mycket heterogen grupp så alla partier har väljare bland dem. Möjligen inte Fi och MP om man exkluderar deras grundare... Det enda hållbara sättet att säkra rimliga pensioner är att vårt näringsliv blomstrar och att vår offentliga sektor är effektiv.

Den tidigare statsministern Göran Persson är en skicklig maktspelare. Nu tycker han uppenbarligen att Socialdemokraterna ska röstfiska bland våra pensionärer genom att låna upp pengar för att använda som bete i röstfisket bland pensionärer. Det tror jag är en mycket kortsiktig och oklok väg framåt. Det går bara att hållbart säkra bra villkor för alla våra pensionärer genom att säkra våra företags konkurrenskraft. Om kommuner eller staten ska låna upp mer pengar så ska det inte vara till konsumtion utan till investeringar. Investeringar som stärker just vår konkurrenskraft och därigenom en bra pension till våra pensionärer.


Grön tillväxt
Många delar av Sverige är duktiga på innovation. För att säkra pensioner på bra nivåer och för att säkra ett högt generellt välstånd måste vi också bli duktigare på att kommersialisera samt sälja våra produkter och tjänster. Framför allt sälja dem. Det är bland annat därför som det är väldigt viktigt med konkurrensutsättning av skattefinansierade tjänster. Offentlig sektor säljer inte sina tjänster, och ska inte sälja sina tjänster. Det gör privata aktörer. Det innebär att de också kan tillhandahålla dem till världens alla människor. Det innebär en möjlighet för svenska intressen att återigen skapa internationella framgångssagor inom företagandets värld. Nya IKEA och H&M med fokus på till exempel äldreomsorg, knä- eller ryggskador. Vi kan men det förutsätter att vänsterns missriktade fokus på "vinster" idiotförklaras. För att öka sannolikheterna för fortsatta svenska företagsframgångar i världen ska den offentliga sektorn fokusera på kvalitet och på att säkerställa ordentlig konkurrens inom så många tjänsteområden som möjligt. Framtiden är tjänster via nätet eller i den "gamla" världen. Desto förr politiska partier förstår detta desto bättre kommer de svenska samhällena utvecklas. Inte minst finns gott om möjligheter för svenska tjänster i Kina. Ett Kina som satsar allt mer på Europa.
http://www.di.se/nyheter/henrik-mitelman-mittens-rike-med-kompass-vasterut/
https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/gron-tillvaxt.html
https://www.tillvaxtanalys.se/om-tillvaxtanalys/projekt-och-uppdrag/internationalisering.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar