torsdag 11 maj 2017

Människan i centrum

Kvacksalveri
Självklart ska inte våra skattepengar gå till dumheter. Idag går massor av skattepengar förlorade till just dumheter. Främst kopplat till att offentligt finansierade verksamheter är dåligt organiserade och modern teknologi utnyttjas på tok för lite. Ineffektiviteten är omfattande och stuprören mellan olika verksamheter sätter sannerligen inte människan i centrum. För att klara Uppsalas och Sveriges demografiska utmaningar (bland annat en allt äldre befolkning) behövs mycket nytänkande, maximalt utnyttjande av modern teknologi och konkurrens. Våra kommuner måste också samarbeta mer handgripligen och standardisera så mycket som möjligt. Människan måste sättas mer i centrum och processerna inom omsorg och vård måste utgå ifrån enskilda människors bästa. Alla de stuprör som idag för omsorgs- och vårdkedjor bristfälliga måste brytas upp. För att lyckas med detta har just standardisering stor betydelse. Och att som vänstern vill göra det omöjligt för mindre företagare att leverera skattefinansierade tjänster är ett stort misstag. Mindre företagande är inte synonymt med kvacksalveri. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6693073
http://www.expressen.se/ledare/skattepengar-ska-inte-ga-till-kvacksalveri/
http://www.synonymer.se/?query=standardisera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Standardisering


I min värld har SKL inte lyckats få Sveriges kommuner att samarbeta på ett bra sätt. Om de hade lyckats med det hade våra kommuner varit betydligt mer effektiva än idag.
https://skl.se/
På väg
"En Marche" är den nya franska presidentens variant av "Change" och "Yes we can" som Obama körde med i USA. Klatschigt, men det hjälpte inte. Obama fick inte mycket positivt gjort för det stora flertalet amerikaner under sina 8 år. Obama care var något bättre för många men det är redan borttaget. Är det möjligen en omöjlighet för politiska rörelser att se till helhetens bästa? Är det så att politiken bara klarar av att vara fokuserad på särskilda individer och grupper och att det sedan är kompromissandet som får försöka se till helheten? Personligen tycker jag att det är positivt att den nya franska presidenten ser sig som socialliberal. Jag anser att det är den i särklass bästa ideologin för att skapa ett framgångsrikt samhälle för alla invånare. I vart fall bland de ideologier som idag finns beskrivna. Kanske är Devenism den nya ism som bättre kan möta dagens och morgondagens verklighet och mänskliga intressen? Kanske är det dags för Sverige och dess kommuner att välja borgmästare och statsminister? Då kan vi välja borgmästare och en statsminister som får flest människors förtroende för en beskriven vision och att utifrån den försöka leda kompromissarbetet bland särintresseorienterade politiska krafter. Vad tror du om det?
http://www.expressen.se/ledare/dags-att-kavla-upp-armarna-macron/
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_Marche!
Behövs en ny ism?
När jag började skriva om konceptet Devenism så fanns det inte taget som domän, nu finns det. Vi får se vad som händer framöver : ). Det är kanske så att vi i den helt nya digitala tjänstetiden behöver en ny ism. Vad tror du?
http://stefanhanna.blogspot.se/2013/01/idag-och-framat-en-ny-ism.html
http://stefanhanna.blogspot.se/2015/01/en-ny-och-tidsenlig-ism.html
Det är redan nya tider! Du , som jag, kanske spelade "Nya finans" eller Monopol när du var liten? Det var utan tvekan en mer pedagogisk träning kopplad till väntande verklighet än jag anade. Denna nya digitala tjänstsamhällestid innebär en mycket annorlunda tid för väldigt många. En tid där också väldigt många av dagens arbeten snart är minnen blott. Jag börjar bli allt mer förbannad över att inte politiken klarar av att leda mot och i denna nya tid på ett mer hoppingivande sätt! Framtiden kan absolut blir väldigt bra för de allra flesta i våra svenska samhällen. Det kommer dock inte att ske av sig själv eller genom bidragsträsk. Det kan bara ske genom ambition och hårt arbete. Jag vill, vi kan och vi måste våga reformera Sverige och våra kommuner så att vi klarar att försvara och utveckla vårt höga välstånd i en tid där vi bland annat blir allt äldre. Dina val under valåret 2018 kommer att ha stor betydelse. Jag hoppas du väljer en hoppingivande och framåtfokuserad väg. Om du väljer en sådan väg är jag ett alternativ att rösta på. Jag är stolt över att försöka se till så att vår gemensamma framtid blir framgångsrik. Bifogat finner du några av alla dagens jobb som snart bedöms vara minnen blott.

https://www.va.se/nyheter/2017/05/10/har-ar-77-jobb-som-snart-kommer-forsvinna-i-sverige--och-aldrig-atervanda/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar