lördag 13 maj 2017

Utredningar som saknas

Verklig verklighetsbild
Hur många år har jag efterfrågat en längre konferens om migrations- och integrationspolitiken och beskrivningar av hur verkligheten ser ut kopplat till just migrations- och integrationsperspektiv? Har det genomförts en sådan konferens? Nej. Och därför fortsätter vi också att inte ha en gemensam syn på vad som är verklighet eller "alternativa fakta". Skulden för att vi inte kan få en rimlig gemensam bild av verkligheten har regeringen enskilt. Om man inte vågar ha en liknande konferens är det minsta man kan begära att någon får ett statligt uppdrag att utreda frågorna och presentera denna verklighetsbild. Det är fortsatt min absoluta övertygelse att det skulle vara väldigt värdefullt för det svenska debattklimatet samt också konkret värdefullt för att förbättra integrationsarbetet. Också för att underlätta arbetskraftsinvandring inom de områden där näringsliv och offentligt sektor skriker efter välutbildade och praktiskt erfaren kompetens.
http://www.expressen.se/ledare/gor-som-norge-utred-invandringen/
Kompetensmatchning
Som alltid har volym betydelse. Det gäller självklart även inom omsorg och vård. Om befolkningen kraftigt ökar och om dessutom stora delar av den ökande befolkningen är i behov av omsorg och vård så uppstår utbudsproblem. Utbud av kompetens för att möta efterfrågan finns helt enkelt inte. Visst kan vi hålla med om att det inte är så konstigt eftersom det tar lång tid att till exempel utbilda och träna upp en psykolog. Dessutom måste en utökad efterfrågan matchas mot fler intäkter i form av skatter eller att människor själva får finansiera den omsorg och vård de behöver.
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/de-minsta-drabbas-varst-nar-valfarden-krisar/
Professor tycker till
I dagens UNT kan man läsa en intervju med Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Han berättar att "det vore värdefullt med en större svensk utredning" liknande den som nyligen gjorts i Norge. En utredning om migrationen och integrationen. Tänk att inte detta är självklart! Jag blir dock inte längre upprörd utan bara trött över regeringars oförmåga att ta i dessa viktiga frågor. Bland annat dissar Palme EBO. På frågan varför Sverige inte gjort någon liknande som i Norge svarar Palme:
- vi har inte riktigt fått det uppdraget. Men jag tycker att det vore värdefullt med en större svensk utredning kring migrationskonsekvenser för det svenska samhället och för migranterna. Fakta och statistik som sätts i sammanhang är en bättre grund för diskussioner och åtgärder än fördomar eller fromma förhoppningar. Enligt Grete Brochmann har den gett upphov till en konstruktiv diskussion i Norge. 

Du blir sannolikt inte lika trött som jag av att läsa liknande. I flera år har jag till och med "krävt" att något liknande genomförs i Sverige. När hjärnan glöms bort i debatten krävs konferenser och utredningar för att försöka få in hjärnperspektiv som kan leda mer rätt än fel. Suck! 

Intervjun berör också anpassningsfrågan kopplad till nysvenskar. Bland annat svarar Palme: I allmänhet ger migration upphov till anpassning från båda håll. Sen är det viktigt att vara klar över sina värderingar. Det är viktigt att vara tolerant mot vissa saker, som till exempelvis religionsfrihet. Däremot ska vi ju inte vara toleranta mot det som strider mot svensk lagstiftning eller FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna.

Ja, även om behovet av att tydligt stå upp för våra basvärderingar har jag många gånger skrivit om. Tyvärr är jag övertygad om att ett av Huvudproblemen i denna sakfråga är att både ledande politiker och tjänstemän saknar erfarenhet av att jobba i mångkulturella miljöer. Det kanske är som ordspråket lyder "vi får de ledare vi förtjänar". Suck!

Parallellsamhällen
Om det nu, mot förmodan, blir en konferens som jag efterfrågat eller en utredning bör de inkludera parallellsamhällenas tillväxt i analysarbetet. Sannolikt är det det absolut allvarligaste som händer i bakvattnet av en misslyckad migrations- och integrationspolitik. Igår visade SVT en dokumentär som heter "Dold", se den! Du som bryr dig om våra framtida svenskars bästa är jag övertygad om förstår att alla stora misstag nu aktivt måste åtgärdas. Ung och gammal hand i hand mot en positiv framtid full av individuella möjligheter, oavsett ålder. Passiviteten som vi kan ta del av i reportaget leder bara fel. Svåra val, men de måste göras. Hjärta och hjärna i kombination tack! Och modet att fatta svåra beslut! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar