fredag 31 mars 2017

Skär mer

Bonus om man skär mycket...
Det är bra med grävande journalistik! Mer grävande journalistik behövs. Grävande professionell journalistik är en viktig del av kvalitetssystemet i vårt samhälle. De bidrar till att kvalitetsbrister, omoral och brott kan avslöjas. Hanne Kjöller tycks vara en sådan viktig journalist som försöker gräva och lyfta upp smuts till ytan. Den tidigare Uppsalajournalisten Cecilia Vaccari är också en grävande tillgång som nu gör nytta i bland annat Göteborgsregionen. Kjöller har också rätt avseende gnällandet i vårt samhälle. Istället för att gnälla i till exempel sociala media över till exempel dumheter inom vården är det bättre att de arga engagerar sig politiskt! Om fler engagerar sig i vårt gemensamma bästa blir också konkurrensen mellan våra folkliga företrädare bättre, då ökar också mycket sannolikheten kvaliteten.
http://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/makten-ar-narmare-folket-an-nagonsin/
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/politiker-m%C3%B6ter-sjukhuspersonal-och-patienter-i-debatt-om-v%C3%A5rden-1.4215186
Om Kjöllers avslöjanden om att en vårdverksamhet tycks belöna sina kirurger med orimliga incitament stämmer är det mycket allvarligt. Självklart är det inte acceptabelt att ha incitamentssystem till medarbetare som kan driva ett beteende som både är skadligt för den enskilde patienten och kraftigt fördyrande för skattekollektivet. Typiskt nog blandar vänstern ihop detta med vinster i privata företag. Om vänstern fokuserar på att till exempel bekämpa idiotiska individuella belöningssystem inom sjukvården är det relevant. Om vänstern hjälper till att utveckla kvalitetssäkringssystem inom omsorg och vård så är det positivt. Däremot är det dumt att bekämpa möjligheterna för icke offentliga verksamheter att uppnå en rimlig vinstmarginal på sina tjänster. Vinst är något positivt om den verksamhet som lyckas skapa vinsten också levererar den kvalitet som upphandlats.
http://www.expressen.se/tv/nyheter/kjoller-ultragyn-avviker-i-alla-staplar/
http://www.expressen.se/nyheter/gynekologerna-far-battre-betalt-ju-mer-de-skar/
http://www.expressen.se/nyheter/ministern-jag-blir-sa-jakla-forbannad/
https://www.praktikertjanst.se/UltraGyn/Det-har-ar-Ultragyn1/Agare/
http://www.expressen.se/ledare/ultragyn-visar-pa-vardvalets-baksida/
Skär, skär och skär
Istället för att eventuellt skära för mycket i människor, när det inte behövs, är det hög tid att börja skära bort så mycket som möjligt i offentliga verksamheter. Utan problem kan säkerligen det offentligas kärnuppgifter, bland annat Polis och Försvar, utföras mycket bättre om allt annat som miljarder satsas på kraftigt minskas eller avvecklas. Om offentlig verksamhet också processorienteras med individen i centrum är jag övertygad om att kvaliteteten i den offentliga tjänsten kraftigt förbättras samtidigt som kostnaderna dramatiskt kan sänkas, vad tror du? Det finns gott om studier som pekar på att det är så. Inte minst måste all överbyggnad och administration minimeras! Det finns säkert några läkare där ute på marknaden som kan låna ut sina vassa knivar för att få jobbet gjort....
http://www.skattebetalarna.se/nyheter/har-ar-vinnarna-i-arets-varsta-sloseri-2016
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Ramsberg-Ekelund-Ekonomisk-Debatt.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar