lördag 11 mars 2017

Knarkjakt

Gott och ont
Läste flera intressanta inlägg på sociala medier under morgonen. Vissa är arga över att vår nutid beskrivs i så många mörka färger när det finns gott om ljusa perspektiv. Andra ser bara mörker och beskriver en verklighet där bara de få priviligierade har det allt bättre. Priviligierade som inte ser den verklighet som många svenskar och nysvenskar befinner sig i. Och visst är det så att de människor som klassar sig som mest lyckliga lever inte i de generellt rikaste länderna. Visst kan vi varje dag både uppleva positiva och negativa saker. Visst lever de flesta av oss i en verklighet där mycket fungerar bra men också där det ständigt dyker upp olika problem. Det som fungerar tar vi för givet medan problemen tar stor tid av oss. Inget konstigt med det. Samma logik gäller inom media. Det normala lyfts inte fram utan nya politiska utspel och starka händelser får det mesta av mediernas utrymme. Ur ett evolutionsperspektiv är det väl positivt då det i bästa fall får oss att lösa problemen. Att lösa problem när de är små brukar också vara klokare än att till sist inte komma undan längre från att ta i problem som blivit mycket större.

Tung narkotika
För första gången sprids nu tungt drogberoende snabbt i Uppsala. Utvecklingen är allvarlig och allt fler och mycket unga kommer in i drogträsken. Hur kunde det bli såhär? Svaren finns. Självklart måste samhället nu omprioritera stora resurser för att bryta denna mycket negativa utveckling. Negativ för de enskilda unga människor som med stor sannolikhet riskerar att få sina liv förstörda. Negativ för dessa barn och ungas omgivning i form av sorg och mycket destruktiva beteenden. Negativ för alla offer för dessa personers jakt på pengar för att betala för drogerna. Negativt för de företagare som får rädd personal och som utsätts för ständiga stölder. Negativt för skattebetalarna då stora resurser krävs av polis, sociala verksamheter, sjukvård, kriminalvård och behandlingshem för att hantera liknande beroenden och dess konsekvenser. Sist men tyvärr inte minst allvarligt är att knarkhandel är en lysande affärsverksamhet för organiserade brottsgrupper. Det är hög tid för samhället att gå på offensiv knarkjakt! Denna destruktiva utveckling måste skyndsamt stoppas. Med extraordinära metoder om så krävs!
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/sprider-sig-som-en-lopeld-bland-unga-4576679.aspx
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/det-som-forr-bara-skedde-pa-plattan-sker-nu-i-uppsala-4576669.aspx

Vittnen
Morden i Hallonbergen nyligen var enligt rimligt trovärdiga källor kopplade till knarkhandel. Det finns människor som är beredda att mörda människor som ställt upp på att vittna. Fundera lite över vad det i så fall leder mot för framtid avseende rättssystemets möjligheter att fälla kriminella för grova brott.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/zokEv/polisteorin-vill-klattra-i-hierarkin

Jag läste också en intressant artikel i morse om hur vårt minne fungerar. Med tanke på hur stor roll vittnesmål ges under rättegångar, ofta kopplade till traumatiska brottsupplevelser, är det viktigt att rättssystemet är organiserat så att alla berörda, inklusive den tilltalade, skyndsamt förhörs. Med tanke på hur fort vi glömmer är det inget annat än löjligt när nya vittnen till exempel kliver fram och har något att berätta om Palmemordet...
Kan man inte modernisera förhörs och vittnessprocessen och göra det mer skyndsamt med hjälp av den fantastiska IT teknologi som finns? Och hur ska vi rimligt rättssäkert och kostnadseffektivt kunna få människor att vittna i en allt hårdare miljö? I ett rättssystem som bygger på att alla ska frias om deras skuld inte kan konstateras utan rimligt tvivel blir det sannolikt för många skyldiga som frias om inga vågar vittna. Det är dags för alla goda krafter att kraftfullt motverka de mörka krafter som förstör allt fler människors liv och gör vårt offentliga rum allt mer otryggt! Det är dags att bryta sönder den organiserade brottsligheten. Det är dags att med kraft stå upp för vår frihet. Den som är kraftigt drogberoende är inte fri! Den som inte vågar röra sig fritt i vårt offentliga rum är inte fri! Drogutvecklingen är redan ett stort samhällsproblem! Kraftfull moteld nu!
http://mobil.unt.se/leva/sa-blir-du-ett-bra-vittne-4576938.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar