söndag 12 mars 2017

Problemlösning

Ett ja är ett ja
Vad betyder ja? Vad betyder nej? Tycker du att det är viktigt att ett ja är ett ja och ett nej ett nej? Tycker du att myndighetsutövning ska vara "rättssäker" och rättvis? Det tycker jag.
http://www.synonymer.se/mobil/?query=ja
http://www.synonymer.se/mobil/?query=nej

Rättvisa och hållbarhet
Hur rättvist kan till exempel asylärenden hanteras? Är det viktigt att Migrationsverket handlägger asylärenden jämlikt och att de följer de regler som finns för att landa i ett ja eller nej till rätt att av asylskäl få rätten att vara kvar i Sverige med svenskt aktivt bistånd? Är det rättvist mot alla som följer utvisningsbeslut om de som inte gör det vinner på att gå "under jorden"? Vilka konsekvenser får det om staten inte använder tydliga avslag eller bifall på asylärenden? Måste staten säkerställa att utvisningsbeslut verkställs? Är det rimligt och rättvist om utvisningsbeslut inte verkställs? Ska vi klara av att lösa en del av de stora samhällsproblem vi har tror jag att ett väl underbyggt ja eller nej måste vara ett ja eller nej och inget annat.

"Att tvinga människor att lämna Sverige är ett svårt beslut, rent mänskligt. Men det är samtidigt själva förutsättningen för den reglerade invandringspolitiken. Det måste vara skillnad på ett ja och ett nej. Och det måste vara skillnad på att ha skyddsbehov och att inte ha det."

Ord jämfört med handling
Öppna ditt hem för flyktingar var en fråga som gick till många i samband med att volymen av asylsökande kraftigt ökade. I förhållande till alla som sa sig vilja hjälpa till var det mycket få som oxå öppnade sina hem för asylsökande. På många sätt är det stor skillnad mellan vad många svenskar ger uttryck för i ord och vad vi gör i handling. I ljuset av ett stort behov av förbättrad integration är det bekymmersamt. Vi måste betydligt bättre gå från ord till handling. Nedan rader från Alice T är läsvärda.

"Politikerna talar ofta om Sveriges ansvar mot just människor på flykt, men vad hände med ansvaret för människor som bor här, oavsett om de anlände i går eller om de har bott här i generationer? Vem för de skötsamma människornas talan, de som sätter gränser för sina barn, som lär sig svenska, som jonglerar flera lågbetalda jobb för att kunna sätta mat på bordet, som sparar för att köpa en begagnad bil, som bidrar till en välfärd som levererar allt mindre valuta för insatsen? De som inte vill associeras med de kriminella men som på grund av sitt utseende kommer att misstänkliggöras, de som måste anstränga sig dubbelt så mycket för att visa att de inte är som bråkstakarna?"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar