måndag 13 mars 2017

Tydlighet, tydlighet och tydlighet

Sätta ner foten!
Hur fungerar ett väl fungerande rättssystem? Visst är det rimligt att det ska vara ställt utom rimligt tvivel för att människor ska dömas för brott. Vilken typ av samhälle tror du annars vi hamnar i. Samtidigt måste vi som vill försvara alla skötsamma människors frihet ta hoten mot många människors frihet på betydligt större allvar. Vi måste tydligt sätta ner foten och stå upp för allas jämlikhet och att vi inte tolererar auktoritära, icke sekulära och kvinnofientliga krafter i Sverige. Vi måste tydligt sätta ner foten och stå upp för att organiserad brottslighet med kraft ska krossas. När dessutom liknande farliga krafter samverkar blir hoten mot de samhällsideal de allra flesta i Sverige kämpar för hotat! Vi är många som tror på ett rättssamhälle styrt av lagar, ett samhälle som kämpar för individens maximala frihet, ett jämlikt samhälle men samtidigt ett samhälle där ambition och hårt arbete kan leda mot stora individuella framgångar och ett sekulärt samhälle. Människor får välja vilka trosuppfattningar de vill men inte på bekostnad av att andra inte fritt får välja sin och rättssystemet måste ha "vapnen" att med kraft beslagta alla tillgångar som kriminella förfogar över. Det är självklart det bästa sättet att eliminera incitamenten för att bli en del av kriminell verksamhet. Och om det stämmer att ingen av de personer, som dessutom lyft bidragspengar under tiden, som varit i Syrien och Irak och jobbat för IS satts i fängelse är något fel i vårt rättssystem. Självklart ska "ställt utom rimligt tvivel" gälla. Men vad har de gjort där? Och hur sannolikt är det att de åter i Sverige är stora risker både ur ett brottsperspektiv och till och med terrorperspektiv? Jag vill inte att människor som sannolikt trakasserat och mördat människor i till exempel Syrien fritt ska få röra sig i Sverige.
http://www.svtplay.se/video/12785768/agenda/agenda-sasong-13-12-mar-21-15?start=auto
http://mobil.unt.se/ledare/varning-for-fatalsfrihet-4576934.aspx
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-om-jamlikhet-del-1/
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-om-jamlikhet-del-2-1/
http://www.di.se/opinion/pm-nilson-cs-tydliga-otydlighet/

Rättvisa
De flesta förstår att livet inte är rättvist. Samtidigt tycker de flesta i Sverige att det är viktigt med en ambition om att det egna samhället ska vara så rättvist som möjligt. Är det rättvist att vissa arbetsgivare betalar särskilda sjukvårdsförsäkringar som gör att deras nyckelmedarbetare snabbt kan komma tillbaka i jobb om de blir sjuka eller skadade? Främst rör det sig om kompetens som klassas som kritisk inom näringslivet. Det näringsliv som finansierar allt annat inklusive den "vanliga" sjukvården. Är det orättvist att dessa människor, inklusive företagare, så snabbt som möjligt kan komma i värdeskapande produktion igen? Är det inte som det skrivs i artikeln så att fokuset borde vara på köerna inom svensk sjukvård och inget annat? Du vet väl att det finns länder i Europa som inte har köer! Varför är inte Sverige ett av dem? Och är det rimligt att alla som i princip befinner sig på svenskt territorium jämlikt konkurrerar om rätt till sjukvård? Är det rättvist?
http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-ohederlig-debatt-om-sjukforsakring/

"Gör din plikt, kräv din rätt"
Kan ett generöst och inkluderande samhälle byggas starkt på annan grund än att alla som kan måste bidra och om man bidrar så får man också rätt till gruppens skydd? Det var faktiskt Socialdemokraterna som på sina gamla fanor hade parollen "Gör din plikt, kräv din rätt". Bland annat organiserad brottslighet bygger sina system på den enkla och självklara grupplogiken om man vill lägga grunden för en stark rörelse. Den organiserade brottsligheten bekämpas bäst genom att samhället med nolltolerans slår mot brottslingar som "gör sin plikt" och genom att alla deras tillgångar ("rättigheter") hela tiden beslagtas. Leif G W Persson "slår" hårt mot sossen Ygeman och hans artikel är läsvärd. Det är bra att S dammat av de gamla slagorden "Gör din plikt, kräv din rätt". Nu gäller det för S att gå från ord till handling och framförallt måste den organiserade brottsligheten med kraft slås tillbaka. Väldigt många människors frihet, på olika sätt, är redan nu begränsad och kraftigt hotad!
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/punktmarkera-gangen-och-las-in-dem-for-alltid/?social=twtr

"Frågan har blivit akut i och med den ökade flyktinginvandringen och påföljande arbetslösheten i gruppen. Den obevekliga sanningen är att alla människor svarar på incitament, och de flesta är ekonomiskt rationella."
http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-bra-med-storre-eget-forsorjningsansvar/

Många "nysvenskar" kan vittna om att de upplever "gammelsvenskar" och svenska politiska företrädare som mycket otydliga i sin kommunikation. Det är hög tid att den otydligheten försvinner och att vi som bryr oss, på riktigt, om att försvara de grundvärderingar som byggt det moderna Sverige bättre kan försvaras! Det brådskar! Det är inga värderingar som borde vara svåra att tydligt stå upp för!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar