tisdag 21 mars 2017

Val gör skillnad

Vilken riktning ska gälla?
Vad betyder det egentligen när olika politiska rörelser får mer eller mindre inflytande över en kommuns eller en nations inriktning? I praktiken betyder det väldigt mycket. Om man som idag tillåter Vänsterpartiet att starkt påverka svenska politisk inriktning är det djupt skadligt för företagsamheten och för utvecklingen av vår generella välfärd. Om SD får inflytande blir vi ett isolationistiskt land där människor med annat ursprung än det vita i olika former förminskas, nervärderas och misstänkliggörs. "Bara" utifrån perspektivet att de har en annan hudfärg eller ett annan etniskt ursprung. Tro mig jag har träffat massor av människor från icke Europeisk bakgrund som är både medmänskligare, företagsammare och smartare än de flesta Européer. Vi behöver många fler sådana människor som bidrar till vår svenska positiva utveckling. Om MP får inflytande har det visat sig att de inte klarar av att leverera sina drömmar när verklighetens pragmatism slår till i regeringsställning. Det ska självklart inte behöva innebära att man inom politiken ska tvingas leva utan visioner. För att minska riskerna för stor besvikelse måste man dock vara tydlig med vad som är vision och vad som är den praktiska politiken i nuläget. Helt klart är att Vänsterpartiet tillåts ha för stort inflytande över Sveriges utveckling idag. Jag hoppas verkligen att oppositionen nu på allvar börjar stoppa alla dumma förslag som kommer från den nuvarande regeringen. Utan framgångsrika företagare och ambitiösa människor kan inte det höga svenska välståndet försvaras.
http://www.expressen.se/ledare/vanstern-slar-ett-slag-for-ledighetslinjen/


Håll tungan rätt i mun
Min pappa talade ofta om att det är bra med många partier. Mängden partier skapar mer dynamiska debatter i offentlighetens ljus och olika hjärtefrågor kan få utrymme i ständiga debatter. Att de stora partierna har allt svårare är med andra ord inget negativt. Självklart kan många partier regera tillsammans om de bara är beredda att ta ansvar för vår ekonomi, att vi "rättar mun efter matsäck".


Personligen ser jag inte några problem med att vi får fler partier. Jag tycker det är en logisk utveckling i en värld där människor har blivit mer individualistiska och mindre kollektivt orienterade. En värld där också allt färre invånare är partilojala. Självklart går det att styra liknande länder framgångsrikt ändå. Men det kräver sannolikt nya demokratiska arbetsformer. Jag tror också att det kan vara hög tid att införa mer av personval liknande dem i USA. I min värld kan statsministern och kommunstyrelsens ordförande med fördel väljas av folket. Det skulle både vitalisera vår demokrati och sannolikt bidra till att våra samhällen utvecklas bättre. Man ska aldrig underskatta kraften i att människor själva gjort personval som man sedan känner ett ansvar att backa upp. Ja, ja, vi får C hur det utvecklas. Mångfald är bra, i alla sammanhang! Dina val av parti och vilka du kryssar har stor praktisk betydelse, tro aldrig något annat!
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vi-maste-vanja-oss-vid-svaga-regeringar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar