måndag 20 mars 2017

Plikt att förstå...

Vems verklighet är mest objektiv?
Det är tveklöst intressant att Socialdemokraterna i allt större utsträckning återvänt till en politisk inriktning som bygger på logiken "gör din plikt, kräv din rätt". Utan en pliktkänsla mot det gemensamma ska man inte heller förvänta sig stöd från det gemensamma. Krass logik som tveklöst skapar de nödvändiga förutsättningarna för ett generellt välfärdssamhälle. Och att vi bidrar olika mycket till de gemensamma åtagandena utifrån förmåga. I den senare finner vi logiken att det av många anses rättvist.

När nu Socialdemokraterna, och dess ledande företrädare, använder plikten allt mer i sin retorik måste den också nyanseras. Statsministern säger nu att vi svenskar har en plikt att inte sprida desinformation eller skadlig påverkan från främmande makt. Hur kan man tolka det budskapet? Ett sätt är att tolka det som att allt som utländska krafter tycker om Sverige, och de förändringar de gärna ser i vår samhällsutveckling, är att betrakta som fientligt och därför ska bekämpas. Ett annat är att det är en tydlig uppmaning att vara källkritisk i en värld där alternativa fakta sprids i ljusets hastighet och, som alltid, med tydliga egna syften. Men kan det vara en plikt att förstå? Hur lätt är det för de allra flesta att förstå vad som är en rimligt riktig verklighetsbeskrivning eller ej? Varför ska de som betraktar sig som svenskar och som vill bidra till att skydda de svenska intressena tro att svenska "godkända" medier eller statens information, kanaliserad ut till folket på olika sätt, är "korrekt"? Visst kan vi vara överens om att staten ibland företräds av politiska krafter vi som enskilda medborgare ogillar. Om en utländsk kraft delar min syn på socialliberalism, marknadsekonomi och säkerhet och beskriver läget i Sverige med de "glasögonen" är det ändå min plikt som svensk att tycka att det de beskriver och tycker är fel? Bara för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet just nu har tolkningsföreträde. Självklart inte!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-vill-lofven-starka-motstandet-mot-utlandsk-paverkan/

Självklart måste vi som självständigt samhälle, Sverige, vara medvetna om att främmande makt hela tiden försöker påverka oss. Det är viktigt att förstå och motverka. Samtidigt är det inget nytt! Så har det alltid varit sedan "Adam & Eva". Det vi kan göra är att uppmuntra människor att inte bara tolka information utifrån egna starka uppfattningar, det vill säga ofta med stora skygglappar. Ett sätt att försöka skapa en mer objektiv verklighetsbild är att "triangulera" verkligheten genom att läsa hur till exempel tre olika källor, med sannolikt olika perspektiv, beskriver samma händelse eller utveckling. En bra site för att kunna göra det på ett enkelt sätt är
https://newsvoice.com.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Triangulering

Ett Uppsala
Det talas gärna om "ett Uppsala" i Uppsalas "stadshus". På många sätt är det en bra tanke. Samtidigt är det dumt om man med det menar enorm centralisering av makten och kommunens operativa ledning. Nedan debattare är ett exempel på när "ett Uppsala" borde fungera! Självklart ska inte utsikten på UKKs toppvåning förstöras efter att skattebetalarna gjort den stora investeringen i en allt bättre skött kongress&konsertanläggning! Det är att undvika nedan dumheter som "ett Uppsala" borde innebära, inte att perverst centralisera kommunen.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/radda-den-unika-vyn-4585294.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar