torsdag 30 mars 2017

Individuella löner

Lika lön
Vad ligger till grund för löner? Bland dem som har jobb är det löneutrymmet som arbetsmarknadens parter förhandlat fram som erbjuder arbetsgivare ramarna för löneförändringar. Inom näringslivet är marknadskrafterna mer påtagliga än inom offentliga sektorn. Det innebär att löneglidningar utöver avtal lättare uppstår om bristen på kompetent arbetskraft är påtaglig. Generellt är det med andra ord svårt att få större löneförbättringar när man väl börjat på ett jobb. De stora chanserna att gradera upp sina ersättningar är när man byter arbetsgivare. Vid byte av arbetsgivare har du chansen att sälja din kompetens och ditt nätverk till högstbjudande. Hur du lyckas beror på hur kompetent du är, vad referenser svarar vid förfrågan och hur användbart kontaktnät du har. Framförallt beror slutresultatet av din ersättningsförhandling på hur duglig du är kopplat till ditt uppdrag och hur duktig förhandlare du är. Förhandlingsförmågan är självklart viktig även när man har sin årliga lönerevision. Är förhandlingsförmågan viktig? Självklart! Ska den förmågan ha betydelse vid löneförhandlingar? Självklart!
https://www.va.se/nyheter/2015/02/27/nu-blir-lonen-prestationsbaserad/
Vad innebär det när man inom till exempel Uppsala kommun skriver att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska arbetas bort? Självklart ska inte män tjäna mer än kvinnor som utför samma typ av jobb och som presterar minst lika bra. Men hur mäter man det och hur ska den utjämningen gå till om vi ska tillämpa individuell lönesättning? Och klarar man att behålla män som presterar om de får 0 i löneökning för att de måste stå tillbaka för att andra ska få mer? Låt oss leka med tanken att du är lönesättande chef. Du har fått ett lönehöjningsutrymme på 2%. Använder du 1 1/2% för att generellt lyfta kvinnor eller börjar du med att försöka värdera vilka som är dina bäst presterande medarbetare oavsett kön? Därefter kanske du följer upp vilka av de kvinnorna som är underbetalda i förhållande till övriga jämförbara? Och därefter kanske marginellt justera upp de bäst levererande männen? Alla andra? De kan väl inte få något alls..... För att undvika dessa känsliga värderingsfrågor brukar många verksamheter "fega ur" och ge alla i stort sett lika lite i uppräkning av lönen. Att ge alla lika lite är definitivt inte individuell lönesättning. Självklart är individuell lönesättning det mest rättvisa om arbetsgivaren har ett trovärdigt system för att avgöra hur väl en medarbetare uppfyllt sitt uppdrag. Om de bästa är kvinnor så ska väl kvinnorna få bättre betalt än männen, eller? Vad tycker du? Lika lite till alla eller individuell lönesättning? Tycker du att du ska kunna påverka din egen lön genom att förhandla?
http://www.unt.se/asikt/debatt/lonesatt-individuellt-aven-i-kommunerna-4596363.aspx
Om vi fortsätter att ha kompetensbrist inom både näringsliv och offentlig sektor är riskerna stora att löneglidningarna blir stora. Det driver på inflationen och leder till sist till att ökad lön är rätt värdefullt om inflationen blir högre. Om vi fortsätter att ha kompetensbrist är också sannolikheten stor att traditionellt manliga yrken även i fortsättningen kommer att vägra att stå tillbaka för att traditionellt kvinnliga yrken ska få mer jämförbara lönenivåer, eller? Frågan LO, de har misslyckats förr. Vi får se hur det går...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21621032.ab


Krisernas Europa
Nu har Britterna lämnat in sina skiljsmässopapper till EU. Vi får se vad som händer i de förhandlingar som väntar. Inom tio år får vi också veta om britterna fått det bättre utanför EU än inom EU. Är svaret självklart? Nej. De kan kanske bli en ny stat inom federationen USA? En Europeisk hub så att säga på näringslivsspråk....
http://www.gp.se/ledare/brexit-%C3%A4r-ocks%C3%A5-sveriges-och-eu-s-kris-1.4215202
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar