tisdag 14 mars 2017

Lokaliseringsspel

Smart konkurrens
Människans historia är full av lyckade och misslyckade samarbeten mellan olika "lag" för att försöka vinna. Den som är intresserad av ledarskapsfrågor har en enorm och spännande källa att ösa exempel ifrån. Mycket är unikt i varje exempel. Den främsta unika faktorn, och oftast den mest avgörande, är personligheterna som är inblandade. Underskatta aldrig enskilda individers betydelse för framgång eller misslyckanden.


Smarta samarbeten mot vinst har som utgångspunkt att de har en samsyn om vilken eller vilka som är "fienden" och vad man vill uppnå. Om det inte råder total enighet om vilka man ska slå och vad syftet med samarbetet är blir det svårt att lyckas. Och har man kommit överens om att samarbeta för att nå framgång är det också klokt att fullfölja den tanken.


Personligen, som svensk, blir jag besviken på hur illa Stockholm, Solna, Uppsala och den svenska regeringen hanterat Sveriges möjligheter att få det Europeiska Läkemedelsverket till Sverige, EMA. Jag är besviken över att Stockholm/Solna/Sveriges regering valt att strunta i Uppsala och helt köra Hagastadsspåret. Hur kunde Uppsalas förhandlingspersoner misslyckas med att positionera hur värdefullt Sveriges förslag skulle bli med just en kombination av lokalisering? Konkurrensen är inte mellan "tre" fantastiska platser i Sverige utan mellan Sverige och sannolikt främst Milano, Italien. Kan inte de som representerat Uppsala tillräckligt mycket om Uppsala för att detta skulle vara självklart? Får Stockholmare och regeringsföreträdare oklokt tunnelseende "bara" för att de gjort vansinnigt dyra fastighetsinvesteringar i Hagastaden? En formell gemensam ansöka hade enligt mig dramatiskt ökat Sveriges möjligheter att få denna Europeiska myndighet till Sverige. Personalens boendealternativ skulle bli tydligt många. Närheten till Arlanda är bättre från Uppsala. Uppsala erbjöd kontorslokaler mitt i en riktig stad med en imponerande historik. Främst så hade en gemensam ansökan där man positionerat att djurdelarna av EMA med fördel skulle läggas till Uppsala och människodelarna till Solna blivit enormt stark. Konceptuellt och defacto hade det blivit en mycket kraftfull ansökan som hade haft mycket stora möjligheter att vinna. Med det ensidiga Stockholmsfokuset tror jag Sveriges regering gjort bort Sverige! Det var det gemensamma konceptet som verkligen hade kunnat positionerat Sverige väldigt starkt inom den Europeiska konkurrensen. Underkänt!
http://stockholm-life.se/sv/content/aktivt-arbete-för-att-få-eus-läkemedelsmyndighet-till-stockholm-uppsala
https://mitti.se/nyheter/sjukvard/regeringsuppdraget-myndighet-stan/
http://hagastaden.se
Samarbetspartners
I den globala konkurrensen gäller det att vårda gamla "kompisar" och ständigt forma nya allianser för att klara en stenhård global konkurrens. Såg på Facebook att en bekant besökt "Temple of litterature" i Hanoi, Vietnamn. Jag har också varit där. Det är en mycket intressant och värdefull upplevelse. Framförallt borde den upplevelsen göra varje västerlänning ödmjuk inför det kunskapsarv och den mänskliga historik som till exempel Kina och Vietnamn bär på. Det konfusianska arvet är starkt än idag. Redan för över tusen år sedan bar de på kunskaper och ett filosofiskt tänkande som få, om några, hade i de flesta delar av Europa och definitivt inte i USA. Sverige och svenska intressen bör satsa mycket mer på att forma starka samarbeten i Kina och Vietnamn. Där finns stora möjligheter till vinna/vinna upplägg. För att liknande samarbeten ska bli framgångsrika är det klokt att just tänka vinna/vinna då långsiktighet är högre värderat i Asien än i de Anglosaxiskt styrda delarna av världen.
 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Literature,_Hanoi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar