torsdag 23 mars 2017

Du är för gammal


Fel fokus
Det börjar bli väldigt tröttsamt med alla politiska motståndare som har ett ologiskt och dumt fokus i sitt politiska arbete. Varför fokusera på vinster när det i grunden är ointressant om man för de pengar man är beredd att betala får den kvalitet man upphandlat? Om inte den kvaliteten som upphandlats levereras ska självklart kraftiga sanktioner mot den leverantör som brister i sitt åtagande vara metoden för att göra det ointressant för oseriösa aktörer på en marknad.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/fokusera-p%C3%A5-kvaliteten-inte-p%C3%A5-vinsten-1.4153419


Rätt fokus
I dagens Sverige råder stor kompetensbrist inom både privata sektorn och offentlig sektor. Enligt gammal ekonomisk teori borde vi inom kort få en kraftig inflation. Samtidigt tycks inte gamla teorier gälla längre i en ny tid. Vi får se. En sak är dock säker och det är att i en liknande situation borde vårt samhälle inse att den svenska åldersdiskrimineringen måste få ett slut. Den är inte bara respektlös mot livserfarenhet och kunskap utan också ekonomiskt oklok. Lika ointressant som etnicitet, hudfärg, sexuell läggning eller kön är för duglighet är ålder. Självklart handlar det alltid om enskilda människor med olika ambitioner, kunskaper, erfarenheter och kraft. Det finns gott om +67 åringar som har mer ambitioner, kunskaper, erfarenheter och kraft än många 30 åringar. Ändå betraktas äldre människor många gånger som passé och som belastningar i samhället. Det är, som sagt, både dumt och ekonomiskt oklokt. Det är dags att ta kampen mot åldersdiskrimineringen på största allvar. Det tjänar hela samhället på. Det är bra att många pensionärsorganisationer börjar driva denna viktiga jämställdhetsfråga. Upplever du att det är ett stort diskrimineringsproblem mot äldre? Jag tror tyvärr att det stämmer. Ta bara Sveriges riksdag som exempel. Den senaste siffran av antalet 65+ i Sveriges riksdag var 2%..... Vet du hur stor del av befolkningen dessa människor representerar? Visst kan du föreställa dig hur mycket erfarenhet och klokhet många av dem bär på? Det är dags för rätt fokus i diskrimineringsdebatten, sluta diskriminera äldre! Bland de äldre finns självklart också människor som har olika etnicitet, olika sexuell läggning, olika hudfärg och olika kön. Det är funktionsdugligheten som sätter eventuella begränsningar, inte en siffra som anger en ålder.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/alderism--dags-att-lara-sig-det-ordet/
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/alder-som-diskrimineringsgrund/
http://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/f%C3%B6r%C3%A5ldrad-syn-p%C3%A5-%C3%A5lder-1.1657802


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar