måndag 27 mars 2017

Polisnärvaro

Decentralisera mera
Vad hände egentligen när politikerna gick snett och skötte omorganisationen av Polisen så dåligt? Var det redan på Thomas Bodströms, Socialdemokrat, tid som justitieminister som organisationstänkandet kopplat till Polisen spårade ur? Som andra i statens tjänst kanske han redan då var för engagerad i att berika sig själv genom till exempel välavlönade styrelseuppdrag för Allra. Kan det ha varit så? Varför inte... En viktig utgångspunkt för framgångsbygge är att man säkrar en stark grund. Verksamheter som byggs extremt centralstyrda är nästan alltid dömda till misslyckanden. Anledningen är enkel, engagemanget och möjligheten att utkräva ansvar bland medarbetarna minskar dramatiskt om makten centraliseras. Polisen är ett misslyckande. Uppsala kommun ett annat.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-organisation-for-polisen_H101JuU23
https://www.svd.se/om/polisens-nya-organisation
https://polisen.se/Om-polisen/Organisation/
http://www.expressen.se/dinapengar/pension/bodstrom-fick-bra-betalt-som-allras-skyltdocka/
http://www.di.se/nyheter/statlig-tjansteman-ifragasatts-efter-allraskandal/

Närpolis
Håll med om att det är korkat att inte Polisen är betydligt mer närvarande i särskilt socialt svaga stadsdelar. Både ur ett förebyggande ordningsperspektiv och för smartare insatser vid oro är det klokt. Ändå är inte det självklart för de politiker och tjänstehens... som styr Polisen. Vilken mening är det, mer än symbolisk, att Polisen öppnar "ett kontor" i stadsdelen Gottsunda som har öppet två timmar i veckan? Jag tycker i och för sig inte att ett kontor är det centrala utan fysisk placering av 4-6 poliser i särskilt socialt svaga områden skulle vara toppen. Polisskylten får gärna sättas upp som en markör om ständig lokal närvaro men det är arbete i fält som är det viktiga. Det vill säga både det förebyggande arbetet och akuta insatser i området. Varför är det så svårt att inse värdet av liknande decentralisering? Självklart kan även decentraliserade resurser kallas in till centralt styrda insatser om det bedöms prioriterade. I min värld ska inte heller skattepengar finansiera fler dyra hyreslokaler utan redan befintliga lokaler med låg nyttjandegrad kan med fördel användas. Gottsunda centrum är fullt av outnyttjade ytor...
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/carin-gotblad-det-ar-ett-farligare-klimat-i-dag-4593046.aspx

Engagerat ledarskap
Och det känns inte bra att vår regions högste Polischef tycks vilja jobba i någon annan region. Nu behöver Polisen ledare som fokuserar på det uppdrag de har och inte på sitt egna personliga nästa steg. Polisen är mycket viktig i vårt samhälle. Nästan alla poliser jag har träffat har jag fått stort förtroende för. Det är inte de hårt slitande och allt mer utsatta poliserna det är fel på! Snart måste både ansvariga politiker och högsta tjänstemannaledningen få ta det ansvar de har! Vi behöver en väl fungerande Polis! Den ska i min värld självklart vara en myndighet MEN den ska med fördel ledas decentraliserat! Polisen ska bidra till att vi både känner oss trygga och att vi också lever i ett tryggt samhälle. Hur svårt kan det vara?
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/carin-gotblad-vill-lamna-region-mitt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar