torsdag 16 mars 2017

Företagsamhet och slöseri

Fantastisk energi
Igår var det mässa med UngFöretagsamhet, UF. UF är en fantastisk verksamhet som kraftigt bidrar till att stärka ungdomars självkänsla, förståelse för företagande och inspirerar många att våga bli egna företagare. Under många år har jag deltagit i juryarbete där UF-företagarnas bedrifter värderas och belönas. Det är fantastiskt roligt och inspirerande. Det finns många anledningar att känna framtidstro. Också roligt att UF i Uppsala län leds av en klubbkompis från Rotary Norra. Ett ledarskap som Sofie Lahyani sköter utmärkt.
http://ungforetagsamhet.se

Småföretagarna i fokus
Många svenskar, "gamla" eller "nya" är fantastiskt företagsamma. Det är det i kombination med en mycket god samarbetskultur som byggt svenskt välstånd. Runt om i världen förundras människor över vår förmåga att bygga globalt gångbara varumärken. Det tror jag främst är tack vare att vi har tillräckligt många hårt arbetande människor med systemkunnande i svensk "tjänst". All affärsverksamhet befinner sig i komplex systemmiljö.

I Uppsala och i Sverige slår MP, S och V så mycket de kan mot företagandet. Vinstförbud, kraftigt förändrade 3:12-regler och kommunalisering av välskötta välfärdsverksamheter talar sitt entydiga språk. Vänstern och tillväxtfientliga förstår inte hur generellt välmående samhällen skapas! Om några verksamheter inom näringslivet stöttas av vänstern så är det storföretagen. De bolag som verkligen i stort ska klara sig själva. Stora bolag har många anställda, tills automatisering och AI gjort sitt, och vänstern vill se människor som lydiga arbetstagare. Inte som skapande företagare. Sverige är fantastiskt men vänsterns företagarovänliga politik måste brytas och Sverige istället bli ett inkluderande nybyggarland. Det går, men det måste ledas av människor med trovärdighet att leda oss rätt!
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sverige/näringsliv
http://www.dn.se/ekonomi/forbes-sverige-bast-pa-foretag-svenskt-naringsliv-inte-korrekt/

Kapacitetsstark kollektivtrafik
Uppsala kommun har inte beslutat att satsa många miljarder på spårvägar för spårvagn! Region Uppsala har inte heller fattat ett sådant beslut. Det är Regionen som ansvarar för Uppsala kommuns kollektivtrafik. Rimligen borde de först fatta beslut om att spårväg är en huvudinriktning för Uppsala stadstrafik innan Uppsala kommun börjar göra några investeringar i den riktningen. Att innan dessa beslut börja belasta kommuninvånarna med kostnader kopplade till spårväg är tjänstefel. Vi talar om eventuella miljardinvesteringar och liknande beslut måste ha förankring i kommunfullmäktigebeslut och Regionfullmäktigebeslut, allt annat är orimligt.

Nu har både en enskild nämnd inom Uppsala kommun, Gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsens utskott Mark- och exploatering (står fel i artikeln där USABs styrelse felaktigt nämns) fattat kostnadsdrivande beslut inom spårvägsområdet. De som fattar liknande beslut, i liknande ordning, borde personligen vara återbetalningsskyldiga om det visar sig att önsketänkandet hos vissa inte blir verklighet. Trist för oss Uppsalabor att det är val i Uppsala först 2018.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ohallbar-sparsatsning-4581012.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar