tisdag 28 mars 2017

Allt varmare...


Energi

Snart 8 miljarder människor behöver sin energi i form av mat och vätska för att överleva. 8 miljarder människor är väldigt många människor. Antalet människor på jorden ökade exponentiellt under 1900-talet! Billig olja, betydligt bättre hygien och det medicinska kunnandet bidrog kraftigt till utvecklingen.

Produktion och distribution av människans föda kräver mycket energi. Produktion och drift av våra bostäder kräver massor av energi. Våra transporter och vårt Internetnyttjande slukar också massor av energi. Utan energi som ingångsvärde blir det inget förädlingsvärde. I över 100 år har oljan varit den billiga basenergin som bidragit enormt till vår utveckling. Samtidigt är de allra flesta idag medvetna om att de fossila energislagen måste avvecklas. Både för att de är väldigt skadliga för miljön och för att de också är ändliga. De allra flesta inkluderar inte Trump och hans gäng. De vill ta tydligt avstånd ifrån allt som Obama stod för. Kortsiktig nyttomaximering går tyvärr före generationstänkande ansvarstagande för Trumpgänget. Trist för många av jordens människor idag och särskilt för dem som väntar på sin stund på jorden. Kineserna kan tacka och ta emot och stärker sina globala positioner i post-oljavärlden ytterligare. Om EU överlever tar EUs invånare förhoppningsvis ett större ansvar än amerikanerna.
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/trump-moves-decisively-to-wipe-out-obamas-climate-change-record/2017/03/27/411043d4-132c-11e7-9e4f-09aa75d3ec57_story.html?hpid=hp_hp-banner-main_climateorder%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.05bd5f459e8c
http://foreignpolicy.com/2017/03/24/oil-companies-cool-on-arctic-drilling-trump-wants-it-anyway-energy-alaska-environment/

Allt varmare

Oavsett Trumpadministrationens extrema kortsiktighet blir temperaturen snabbt allt varmare på jorden. Och huvudskälen till att det går så fort är människans kortsiktiga nyttooptimering. Visst är det enkelt att förstå att de flesta väljer att få något idag istället för i morgon. Vem vet om man lever i morgon? I synnerhet om man blivit så senior som herr Trump. Dessutom tenderar redan kortsiktiga att bli ännu mer kortsiktiga när de åldras, om de inte blir religiösa... Att jorden blir allt varmare på grund av människans "ha begär" är inte så konstigt, vi är snart åtta miljarder människor på jorden. De allra flesta vill ha det minst lika materiellt bra som en medelklassperson i Sverige. Värmen stiger samtidigt som den billiga oljan börjar sina. Så oavsett om man bryr sig om klimatutvecklingen eller ej är det klokt att göra som kineserna och satsa väldigt mycket på en omställning till fossilfria energislag. Den sista oljedroppen som någon har råd att betala för faller sannolikt under detta århundrade. Skälen för att ställa om vår energiförsörjning är både miljöansvar och behovet av nya billiga drivmedel. Och i Uppsala slogs i söndags ett svenskt värmerekord denna del av året.....


Arbetskraft

Sverige har arbetskraftsbrist. Företag och offentlig sektor skriker efter kompetens som man inte kan hitta. Det påverkar både tillväxtmöjligheter och kvaliteten i att leverera det skattebetalarna förväntar sig för alla skatter och avgifter. Tills artificiell intelligens och robotik ersatt oss människor... är mänsklig arbetskraft den energi som omsätts till utveckling av nya produkter och tjänster och till produktion av alla tjänster vi efterfrågar. Sverige klarar inte av att genom barnafödsel möta de behov av kompetens som vi har. Invandringen har varit och är nödvändig. Samtidigt måste invandrarna ges möjligheten att betydligt snabbare än hittills bli självförsörjande. Visst kan vi vara helt överens om att vårt samhälle inte utvecklas positivt om en mycket stor andel av nya invandrade invånare ska försörjas av de allt färre per capita som finanserar välfärden? Vi behöver skyndsamt reformer som ställer om passivitet till energi som skapar samhällsvärde och som inkluderar betydligt fler invånare i värdeskapande verksamheter. Vad väntar vi på? 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar